> Domov | O škole | Školská jedáleň

Školská jedáleň

Jedálny lístok

alt
Naša školská jedáleň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 ODHLASOVANIE  ZO STRAVY

-deň vopred do 14,30 hod. osobne v kancelárii ŠJ  zákonným zástupcom žiaka

-telefonicky: 053/4421802 alebo na 0905 288 986 (p.Iveta Sedlačková-vedúca ŠJ)

-e-mailom: 

- hlásenie stravy/odhlásenie je možné ráno do 08:00 hodiny

- vydávanie jedál do obedárov od 11:30 do 15:00 hod., do obedárov vydáme obed žiaka, pokiaľ sa neodhlásil zo stravy a nie je prítomný v škole.

POPLATKY ZA STRAVU Každý mesiac bude v budove školy vyvesený zoznam stravníkov so sumou, ktorú je možné uhradiť 20. v mesiaci (ak vyjde 20. v mesiaci na víkend, strava sa bude vyberať nasledujúci pondelok)aj prostredníctvom banky na účet ŠJ pri MŠ Odorín: SK85 0200 0000 0035 5960 2858 Variabilný symbol - uviesť číslo domu, do poznámky uviesť meno stravníka.

Posledná úprava (Nedeľa, 10 September 2017 22:44)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin32.jpg