> Domov | Projekty | Projekt KVETY

Projekt KVETY

Naša základná škola sa tento rok zapojila do programu Školy pre budúcnosť 2011/2012 – aktivity na vyučovaní Nadácie Orange projektom KVETY, ktorý bol finančne podporený sumou 1400 €.

 

Zámerom projektu je preniesť vyučovanie výtvarnej výchovy von z triedy do prostredia obce, zapojiť žiakov do pretvárania okolia školy praktickou výtvarnou činnosťou, vytvoriť prepojenie environmentálnej výchovy s výchovou k umeniu a zručnosti prejavenej navonok. Poukázať prostredníctvom projektu na význam rastlín - kvetín pre život človeka a včiel, nebezpečenstvo chemických postrekov na život hmyzu, konkrétne včiel, ktoré zabezpečujú opeľovanie kvetov, uskutočniť exkurziu k včelárovi. Poznávať rôzne druhy kvitnúcich rastlín, komponovať a maľovať motívy kvetov na plot a vytvoriť tak galériu prác žiakov v okolí školy v obci. Naučiť sa aranžovať kvety od skúseného aranžéra v rámci pracovného vyučovania, dozvedieť sa potrebné informácie o kvetoch a pripraviť výstavu aranžovaných kvetov pre rodičov a obyvateľov obce. Pripraviť pozvánky na vernisáž prác žiakov na informatickej výchove a formou body artu- kvetinových malieb na telo urobiť živú pozvánku pre obyvateľov obce.

 Projekt  prebieha v mesiacoch máj a jún 2012, kedy je naplánované učivo o rastlinách a včelách, v závislosti od počasia pozorovanie v teréne:

   -    na lúke sa uskutoční pozorovanie 1x v máji,

-       v máji exkurzia do včelína,

-       pestovanie kvetov v máji 1x do týždňa počas dvoch týždňov,

-       v júni si overia vedomosti na DVD v testoch,

-       výtvarná  činnosť v exteriéri by sa realizovala podľa počasia v mesiaci jún – do 20.6.,  

-       v mesiaci jún sa bude realizovať tvorba pozvánok a plagátov na informatickej výchove 1x do týždňa,

-       téma kvetov sa bude niesť na hodinách slov.jazyka a literatúry počas mesiaca jún aspoň 2x do týždňa,

-       vyvrcholenie sa uskutoční formou verejnej výstavy na Deň kvetov 21.6.2012
na lke1 projekt KVETY_005 velr7

 

 

 

 aranzovaniae 003aranzovaniae 004aranzovaniae 005

malovanie plota1malovanie plota2malovanie plota3

 

Posledná úprava (Sobota, 08 November 2014 21:43)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin30.jpg