> Domov | Projekty | Do školy na bicykli

Do školy na bicykli

Naša škola prijala výzu na zapojenie sa do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli", ktorá sa uskutočnila od 19.9.2016 do 30.9.2016.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor. Súťaž je organizovaná pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Cieľom súťaže bolo:

  • Priniesť radosť z cesty do školy;
  • zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;
  • povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo;
  • zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;
  • zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;
  • zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;
  • zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov (aj učiteľov)
  • Kampaň podporuje majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan a Slovenská pošta.
Počas trvania tohto projektu sme sa snažili žiakov motivovať k dochádzke do školy na bicykli či kolobežke. Konečná dochádzka bola 211 bicyklistov a kolobežkárov.
Okrem dochádzky sme usporiadali aj súťažnú aktivitu, kde sme testovali zručnosť našich žiakov a absolvovali besedu s policajtom o chodcoch a cyklistoch v cestnej premávke. 
Súťažný text bol nasledovný:

Súťažná aktivita: Základná škola Odorín

BICYKLOVAČKA
Takto náš dvojtýždeň plný aktivít a príchodov do školy na bicykli nazvala naša malá prváčka. Naozaj to bola veľká bicyklovačka, ktorá vyvrcholila znalosťami s riadením bicykla na určenej trase a besedou s pánom policajtom. Ten nám porozprával o všetkom, čo správny cyklista má vedieť. Mali sme to najkrajšie publikum...škôlkárov, ktorí nás vo všetkom povzbudzovali. 
Naša škola Základná škola Odorín je malou školou s 36 žiakmi. Napriek tomu všetci žiaci aj s rodičmi zareagovali na výzvu chodenia do školy na bicykli či kolobežke veľmi pozitívne. Nie raz sa stalo, že spolu s dieťaťom "prijazdil" do školy aj rodič a to za každého počasia. Vidieť pokroky tých najmenších, ktorí kvôli tomu prvý krát sedeli na bicykli bolo úžasné. Každý deň sa pochválil, koľko toho zvládli. 
"A prečo už nie je BICYKLOVAČKA?" .... rozplakala sa malá prváčka, keď sa akcia skončila. Preto sme jej sľúbili, že o rok bicyklovačka znova bude.

Naša aktivita zaujala, získali sme na facebooku 293 likov, čo nás vynieslo na druhé miesto a takéto vyznanie od organizátorov:

Na krásnom 2. mieste sa umiestnila Základná škola Odorín, ktorá v konečnom súčte získala 292 lajkov za svoju súťažnú aktivitu. Základná škola Odorín je dôkazom, že aj malá škola s len 35 žiakmi, dokáže konkurovať veľkým školám s niekoľko násobne vyšším počtom žiakov. Preto sme sa rozhodli, týchto možno budúcich "saganov" odmeniť.alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt


 

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin1.jpg