> Domov | Akcie | Šk.r. 2014/2015 | Vyučovanie v galérii

Vyučovanie v galérii

Vo štvrtok 6.novembra 2014 sme ozvláštnili vyučovanie našich žiakov. Po prvých troch vyučovacích hodinách odučených v škole, sme sa autobusom vybrali na netradičné vyučovanie do Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Využili sme ponuku galérie na tvorivé dielne, realizované k stálej výstave Terra Gothica zamerané na pamiatky Spiša zapísané v UNESCO. Starší žiaci 3.a4.ročníka si vyskúšali vytvoriť novú vlastnú prácu podľa originálu maľbou akrylom cez vyrezané papierové šablóny v dielňach galérie. Zároveň si zopakovali učivo vlastivedy- ktoré pamiatky Spiša sú zapísané v UNESCO.  Mladší žiaci 1.a2.ročníka si v priestoroch galérie vybrali dielo, ktoré sa pokúsili reprodukovať vlastnou kresbou olejovými pastelkami.

 vyucovanie-v galerii_008 vyucovanie-v galerii_010   vyucovanie-v galerii_011
 vyucovanie-v galerii_012  vyucovanie-v galerii_013  vyucovanie-v galerii_014

Posledná úprava (Sobota, 08 November 2014 21:11)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin16.jpg