> Domov | Akcie | Šk.r. 2014/2015 | Návšteva múzea v Levoči

Návšteva múzea v Levoči

V minuloročnej súťaži U NAS NA SPIŠU, do ktorej sa naši žiaci zapojili, naša škola získala Diplom absolútnych znalcov Spiša a k tomu prehliadku všetkých 3 múzeí v Levoči zadarmo. Využili sme to tento rok, keď dňa 9.12.2014 naši žiaci 3.a4.ročníka sa zúčastnili exkurzie v SNM - v Spišskom múzeu v Levoči.

Najprv si pozreli expozíciu "U NAS NA SPIŠU", kde sa žiaci oboznámili s tradičným odevom na Spiši a svadobnými tradíciami. Pre žiakov bola veľmi zaujímavá expozícia starých drevených hračiek. Pozreli si aj krátke, ale pekné  vianočné pásmo o narodení Ježiška. Premietli nám film o ľudových zvykoch na Vianoce, spoločne sme si zaspievali koledu. Neskôr sa žiaci presunuli do typickej starodávnej izby, kde bol prestretý štedrovečerný stôl. Úlohou detí bolo správne poukladať postavičky do Betlehema. Na záver sme sa na nádvorí múzea zahriali teplým punčom a ochutnali vianočné oblátky.

Navštívili sme aj Dom Majstra Pavla, oboznámili sa s jeho životom a tvorbou.

muzeum levoca-1 muzeum levoca 2 muzeum levoca3
muzeum levoca4 muzeum levoca5 muzeum levoca6
muzeum levoca7

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin31.jpg