> Domov | Akcie | Šk.r. 2014/2015 | Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Tak, ako každý rok, aj tento rok sme sa počas mesiacov február a marec pripravovali na prednes poézie a prózy. Po triednych kolách sme v piatok 13. marca 2015 na hodine slovenského jazyka zorganizovali školské kolo z tých najlepších recitátorov 2.-4.ročníka.

V I.kategórii 1.-3.ročníka v POÉZII boli najlepší: Rastislav Buday -1.miesto, Ema Čarnoka - 2.miesto, Marianna Macejková -3.miesto.

                                            V PRÓZE vynikol: Natália Stajsková - 2.miesto, Marko Čarnoky - 3.miesto

V II.kategórii 4.ročníka - v POÉZII sa umiestnil: Lukáš Mižigár - 1.miesto, Barbora Zadrošová - 2.miesto

                                            PRÓZU reprezentovala: Daniela Fabianová - 2.miesto. ostatné miesta neboli udelené pre slabú úroveň prednesov.

hk 2015 1 hk 2015 2
hk 2015 3 hk 2015 4

 Na obvodnom kole v prednese poézie a prózy na spádovej škole ZŠ Povýšenia sv.Kríža v Smižanoch nás reprezentovali najlepšie výkony: R.Budaya, B.Zadrošovej a L.Mižigára. Z recitátorov piatich zúčastnených škôl si ocenenie doniesli aj naši žiaci: R.Buday -3.miesto, B.Zadrošová -2.miesto, ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole v Spišskej Novej Vsi v Galérii umelcov Spiša dňa 13.apríla 2015

Posledná úprava (Piatok, 27 Marec 2015 16:36)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin25.jpg