> Domov | Akcie | Šk.r. 2014/2015 | Školský výlet

Školský výlet

V krásny slnečný júnový piatok /5.6.2015/ sme sa so žiakmi vybrali na celodenný školský výlet. Naším cieľom bolo spoznávanie krás blízkych Tatier a našich jaskýň. Najprv sme doobeda navštívili Beliansku jaskyňu v Belianskych Tatrách, kde sme 70 minút obdivovali príjemný chládok, kvapľovú výzdobu, vyskúšali vyše 800 schodov, započúvali sa do výbornej akustiky v Hudobnej sieni pri krásnej hudbe. Po prehliadke v Belianskej jaskyni sme autobusom pokračovali do SKI Bachledová do Bachledovej doliny. Na infocentre nám odovzdali hracie plániky náučného chodníka, ktorý sme si so žiakmi prešli na hrebeni Bachledovej doliny, vystúpili sme na 4-poschodovú vyhliadkovú vežu, odkiaľ sme mali výhľad na Poľsko a Tri koruny Pienin. Žiaci si v krásnom horskom prostredí oddýchli pri preliezkach, trampolíne, ale najviac sa tešili na bobovú dráhu. Po začiatočnej poruche "bobovky" si jazdu vychutnali aj na druhé kolo.

belian jaskyna2 belianska jaskyna3 belianska jaskyna12
belianska jaskyna7 belianska jaskyna8 belianska jaskyna5

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin21.jpg