> Domov | Akcie | Šk.r. 2014/2015

školské akcie 2014/2015

Vedomostná súťaž o olympiizme

Dňa 13.mája 2015 sme sa zapojili do - Vedomostnej súťaže o olympizme pre žiakov škôl združených v Spoločnom školskom úrade Smižany. Do 1.ročníka súťaže OFS, ktorá sa konala v ZŠ Jamník, sa z našej školy zapojili žiaci 3.a4.ročníka: M.ČArnoky, Z. Suchá, P.Hudák. Zo zúčastnených 10 škôl sa naši žiaci umiestnili na 9.mieste. Dúfame, že nabudúce sa naši žiaci nezľaknú novej súťaže a ďalší ročník bude pre nich úspešnejší.

olympion sutaz 15 002 olympion sutaz 15 009
olympion sutaz 15 011 olympion sutaz 15 012

 

Predplavecká prípravka 1.-2.ročníka

V májových dňoch 5.-7.5.2015 naši žiaci 1.a 2.ročníka absolvovali predplaveckú prípravku v bazéne na Čingove. Počas troch dní sa žiaci po učení v škole doobeda občerstvili zdravým pohybom v bazéne s odbornou trénerkou plávania. Dúfame, že sa naši prváci a druháci boja vody oveľa menej a budú sa tešiť na zdokonalenie plávania v letných mesiacoch.

plavecky 001 plavecky 003 plavecky 005

 

Slávik v škole

V závere mesiaca apríl sme na škole zorganizovali školské kolo súťaže v speve ľudových piesní pod názvom Slávik v Odoríne podľa postupovej súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnili sa ho žiaci 1-4.ročníka s hudobným doprovodom učiteľa a bez hudobného doprovodu. Naši žiaci si zmerali sily v hlasivkách - v speve dvoch ľudových piesní. Medzi najspevavejších patrili:

1.miesto L.Mižigár -4.ročník

2.miesto V.Straka - 2.ročník

3.miesto A.Mižigár - 1.ročník a S.Kubovčík 2.ročník

slavik2015 1

 

Turnaj v minifutbale

Tak, ako každý rok, aj tento rok  sme sa v piatok 24.apríla 2015 zapojili účasťou na Turnaji v minifutbale žiakov a žiačok 3.a4.ročníka o Pohár riaditeľa školy. Organizátorom tohto podujatia bola ZŠ Z.Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi so začiatkom o 8:00 hodine. Našu školu reprezentovali: L.Mižigár, M.Brotka, E. Hricko, M.Čarnoky,z mladších žiakov boli doplnení S.Kubovčík a V. Straka. Z ôsmich zúčastnených škôl naša žiacka zostava obsadila 5.miesto.

futbal 15

Posledná úprava (Streda, 29 Apríl 2015 17:16)

 

Deň Zeme

DEŇ ZEME 22.apríla 2015 sme oslávili vzdelávaním žiakov v duchu úcty k našej planéte a prácou v jej prospech. Na hodine slovenského jazyka a literatúry žiaci 4.ročníka počas Dielne čítania "hltali" rôzne informácie o Zemi z encyklopédií - o flóre a faune, získané poznatky si zapísali do čitateľských denníkov a prezentovali pred celou triedou. Žiaci 1.a2.ročníka počas jednej hodiny telesnej výchovy prešli pozorným EKO-okom od obecného úradu ku škole a vyzbierali to, čo do trávy nepatrí. Po obede v rámci ŠKD sa žiaci rozbehli na školský dvor a do okolia školy s hrabličkami, lopatami, fúrikmi, aby ho vyčistili od odpadkov, suchej trávy, konárov.

de zeme 001 de zeme 003 de zeme 004
de zeme 006 de zeme 009 de zeme 007

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin14.jpg