> Domov | Akcie | Šk.r. 2014/2015

školské akcie 2014/2015

Posledné fašiangy

Už še fašang kraci, už še nenavraci                         U NAS TAKA OBYČAJ, SOLI, MUKY POŽIČAJ, NA OSTATNE FAŠENGY.......

stare dziefky laju, že še nevydaju.

Už še fašang kraci, už še nenavraci

už mladenci želia, že še neožeňa...

Takýmito ľudovými spevmi sme si so žiakmi našej školy v posledný deň fašiangov "vyhodili z kopýtka" . Vyobliekaní v maskách sme oznamovali dedinčanom, že sú posledné fašiangy, treba sa ešte veseliť, zabávať pred nástupom pôstu.

faiangy na dedine 002 faiangy na dedine 003 faiangy na dedine 005
faiangy na dedine 006 faiangy na dedine 009 faiangy na dedine 010
faiangy na dedine 014

 

Valentínsky karneval

Na Valentína dňa 14.2.2015 sme v spolupráci s a obcou Odorín v sále PD Odorín zorganizovali Valentínsky karneval. Na prítomných čakalo občerstvenie -šišky a čaj, veselé súťaže, vecné ceny, hudba a dobrá nálada. Na úvod karnevalu prítomných privítali "tučniaky z Madagaskaru" -v prestrojení učiteľky MŠ. Moderátorské slovo patrilo Mgr. A.Beťkovej, hudobná produkcia bola v réžii p.S.Sedlačka a fotodokumentáciu zabezpečil p.P.Hudák. Všetkým zúčastneným v karnevalových maskách v tento valentínsky deň ĎAKUJEME.

karneval0721 karneval0729 karneval0742
karneval0749 karneval0759 karneval0792
karneval0823 karneval0833

 víťazné masky detí

 

 

 

organizátorky - učiteľky MŠ a ZŠ

 

Posledná úprava (Pondelok, 23 Február 2015 12:30)

 

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

V čase hodnotenia prospechu a dochádzky žiakov za I.polrok školského roka 2014/21015 sa uskutočnilo aj vyhodnotenie jesenného zberu papiera. Túto aktivitu organizuje naša škola v spolupráci s MŠ Odorín a spoločnosťou B-Nova, ktorá tento papier od nás vykupuje.

Na 1.mieste sa umiestnili: E.Čarnoka a M.Čarnoky spolu nazbierali 217,5kg papiera

na 2.mieste: M.Brotka nazbieral 158,20kg papiera

na 3.mieste: A.Mižigár a L.Mižigár s počtom nazbieraných kg 133,5

4.miesto: J.Fabian a Ľ.Fabianová spolu nazbierali 130,8kg papiera

5.miesto patrilo L.Pjatakovej za 97 kg papiera.

Žiaci bolo za snahu odmenení vecnými cenami.

jesenn zber15 1jesenn zber15 2

 

Posedenie pre jubilantov

Na sklonku roka 30.decembra 2014 boli k nám do priestorov jedálne a telocvične  obcou Odorín pozvaní jubilanti z obce, ktorí v roku 2014 oslávili svoje okrúhle životné jubileum. Na úvod slávnostného posedenia im naši žiaci: S. Kubovčík, M.Čarnoky, M.Brotka, L.Mižigár, P.Hudák zakoledovali tak, ako to kedysi bolo zvykom na dedine vo vianočnom čase. Koledu na gitare prítomným zahrala bývalá žiačka našej školy Z.Budayová.

 

Od Ondreja do Vianoc-vianočný program

V stredu 17.decembra 2014 sme v predvečer zorganozivali predvianočné vystúpenie s názvom

OD ONDREJA DO VIANOC- KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC.

V jednom ľudovom dramatickom pásme sme prešli predvianočnými zvykmi od Ondreja, Mikuláša, Barbory, Lucie a zavŕšili  zvykmi na Viliju a večer Štedrého dňa. Zároveň sme si splnili vzdelávaciu funkciu školy nielen k našim žiakom, ale dúfame, že sa niečo z ľudových tradícií naučili aj naši hostia. A keďže žijeme v oblasti Spiša, všetko žiaci prerozprávali v spištine. Že to nie je pre dnešné deti ľahké, ukázali naši žiaci aj na predstavení.

od-ondreja 14_1 od ondreja_14_3 od-ondreja14 5
od ondreja_14_2 od ondreja_14_4 od-ondreja14 5
od ondreja14_7 od-ondreja14 6

od-ondreja14 8

Posledná úprava (Sobota, 17 Január 2015 22:32)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin3.jpg