> Domov | Akcie | Šk.r. 2014/2015

školské akcie 2014/2015

Hovorme o jedle

V týždni od 13.10. do 17.10.2014 sme sa viac ako inokedy venovali téme jedla a významu potravín. Zapojili sme sa do súťaže HOVORME O JEDLE 2014, v každom dni v týždni sme sa venovali inej téme, ktorú sprevádzali na našej škole rôzne aktivity a podujatia.

Pondelok: Bádatelia  a Pečieme

Utorok: Zeleninovo-ovocný deň - vytvárali sme z očisteného ovocia a zeleniny obrazy a ochutnávali sme ich. /foto nižšie/

Streda: Deň s mliekom

Štvrtok: Urob si sám

Piatok: Soľ nad zlato a Ako zdravo žiť

                                                            Vytvárame zdravé obrazy- utorok

hovorme o jedle pondelok utorok 010 hovorme o jedle pondelok utorok 014

hovorme o jedle pondelok utorok 015

hovorme o jedle pondelok utorok 017 hovorme o jedle pondelok utorok 019

hovorme o jedle pondelok utorok 020

Posledná úprava (Nedeľa, 02 November 2014 16:21)

 

Divadelné predstavenie

Tak, ako po minulé roky, aj túto jeseň nás v mesiaci október navštívilo Divadlo spod Spišského hradu. Tentokrát nám 8.októbra 2014 pripravilo divadelné vystúpenie s názvom Pleško a strieborná Borka. Žiaci poučne v dramatickom podaní pani Liptákovej si spomenuli, že máme si všímať aj starých ľudí, našich dedkov a babičky, aby sa necítili opustení a zbytoční.

 

Didaktické hry v prírode

V piatok 3. októbra 2014 sme na škole uskutočnili didaktické hry v prírode, v rámci ktorých sa plnia učebné osnovy z prierezovej témy OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA. V ranných hodinách sa uskutočnila teoretická časť v 4 skupinách. každá z vyučujúcich sa v triede venovala inej oblasti ochrany života a zdravia: Mgr. Gondeková mala na starosti CO a riešenie mimoriadnych situácií, Mgr. Živčáková opakovala so žiakmi dopravnú výchovu, Mgr. Streberová sa venovala zdravotnej príprave žiakov a Mgr. Ondrejčíková orientácii v prírode a poznávanie jedovatých rastlín, húb. Po teoretickej časti sme sa so žiakmi vybrali do terénu - smer Danišovce.

didaktick hry2014 001 didaktick hry2014 002 didaktick hry2014 003

 

Vedomostno-športové preteky

Každý rok sa žiaci našej školy zúčastňujú Vedomostno-športových pretekov, ktoré v sebe zahŕňajú teoretické a praktické zručnosti z učebných osnov prierezovej témy: Ochrana života a zdravia.  Tento rok sa uskutočnili vo Vítkovciach - pri ZŠ, kde vznikla prvá myšlienka zorganizovať takéto preteky pre žiakov. Našu školu reprezentovali 3 chlapci a 3 dievčatá ročníkov 1.-4. Dievčatám sa tento rok veľmi nedarilo - obsadili 12.miesto, chlapci boli úspešnejší - bez trestných bodov skončili na 5.mieste. celkovo sa naša škola umiestnila na 8.mieste zo 14 zúčastnených škôl.

de mieru 003de mieru 005

Posledná úprava (Pondelok, 06 Október 2014 12:24)

 

Medzinárodný deň mieru

Koordinátorka prevencie na škole Mgr. Ondrejčíková pripravila pre žiakov v pondelok 22.9.2014 pripomenutie Medzinárodného dňa mieru/21.9./, ktorý pripadol tento rok na nedeľu.Témou Medzinárodného dňa mieru v roku 2014 je právo ľudí na mier Žiaci si priniesli do školy biele oblečenie - tričká, počas veľkej prestávky im koordinátorka odprezentovala význam tohto dňa a v závere symbolicky vypustili holubice mieru.

de mieru 002

Posledná úprava (Pondelok, 06 Október 2014 12:26)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin26.jpg