> Domov | Akcie | Šk.r. 2015/2016 | Vedomostno-športové preteky

Vedomostno-športové preteky

 

Dňa 30.9.2015 sa žiaci našej školy pod vedením p. uč. Koňaka zúčastnili 8. ročníka Vedomostno-športových pretekov žiakov 1.-4. ročníkov základných škôl, konaných vo Vítkovciach. Z pätnástich zúčastnených škôl naše chlapčenské družstvo v zložení: Marko Čarnoky, Rastislav Buday a Viktor Straka obsadilo vynikajúce tretie miesto. Dievčatá: Marianna Macejková, Aneta Voláková a Olívia Novotná skončili na desiatej priečke a škola v celkovom poradí na šiestom mieste. Na prvom mieste v celkovom poradí sa umiestnila ZŠ Komenského Smižany, na druhom ZŠ Rudňany a na treťom mieste ZŠ s MŠ Mlynky.Súťažilo sa za priaznivého počasia na 800m trati s piatimi stanovišťami: zdravotná príprava, ochrana životného prostredia, dopravná výchova, mimoriadne udalosti a hod granátom na cieľ.Súťaž organizovalo Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ Smižany v spolupráci s obcou Vítkovce a ZŠ Vítkovce.

Za reprezentáciu našej školy žiakom ďakujeme a tešíme sa na nasledujúci ročník.

VP 056VP 065

 


VP 074

 

VP 098

 

VP 099

 

VP 105VP 106

VP 109VP 110

Posledná úprava (Pondelok, 11 Január 2016 09:39)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin22.jpg