> Domov | Akcie | Šk.r. 2012/2013

Školské akcie 2012/2013

Rozlúčka štvrtákov

Tak, ako každý rok, aj tento rok sme sa dňa 27.júna 2013 zábavne rozlúčili s našimi štvrtákmi, ktorí si pre nás pripravili scénky, súťaže, hry a tombolu. Rozlúčka v tento deň sa rozdelila na dve časti - doobeda sme sa zabávali v škole s ostatnými žiakmi, pani kuchárky, vedúca ŠJ a pani školníčka nesmeli chýbať a poobede sa naši štvrtáci rozhodli zorganizovať opekačku aj so svojimi rodičmi a učiteľkami.

Pedagogický kolektív a žiaci školy želajú našim siedmim štvrtákom všetko najlepšie v 5.ročníku v Spišskej Novej Vsi.

rozlucka 2013 022 rozlucka 2013 004 rozlucka 2013 006
rozlucka 2013 007 rozlucka 2013 001

Posledná úprava (Nedeľa, 01 September 2013 18:35)

 

Cyklotúra

V závere školského roka dňa 26.júna 2013 nám počasie nebolo veľmi naklonené, ale aj tak sme sa rozhodli prísť do školy na bicykloch. Naším cieľom cyklotúry boli Danišovce - horáreň, kde žiaci s pani učiteľkami Živčákovou a Streberovou aj došli, ale dážď pri ceste späť aj poznačil. Hlavne, že sme nemuseli sedieť v škole!

rozlucka 2013 013 rozlucka 2013 014 rozlucka 2013 015

 

Odorínske statky-zmätky - záverečný koncert

V stredu 19.júna 2013 sa v našej škole tak trochu zmätkovalo. Zmätok z konca školského roka vystriedal ten divadelný s názvom ODORÍNSKE STATKY - zmätky. Záverečný koncert žiakov sa niesol v duchu rodinných starostí aj radostí, o začínajúcej láske ale aj o tom, že na všetko musí dozrieť čas a popritom skúsiť aj nástrahy života.

 

odorinske statky_zmatky_012 odorinske statky_zmatky_005 odorinske statky_zmatky_006
odorinske statky_zmatky_007 odorinske statky_zmatky_008 odorinske statky_zmatky_014

 

Posledná úprava (Streda, 26 Jún 2013 17:12)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin29.jpg