> Domov | Akcie | Šk.r. 2012/2013 | Slávik Slovenska 2013 - školské kolo

Slávik Slovenska 2013 - školské kolo

Počas mesiaca apríl sa niesol chodbou školy spev žiakov, ktorí cvičili ľudové piesne na súťaž Slávik Slovenska 2013.

V triednych kolách si vyskúšali všetci žiaci 1.a2.ročníka a 3.a4.ročníka na hodine hudobnej výchovy spev pred kolektívom. Vyučujúca spolu so žiakmi vybrala tých najpresvedčivejších do školského kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.4.2013 v audiovizuálnej miestnosti školy.

Za školu súťažilo 5 súťažiacich: dvaja štvrtáci, jeden tretiak a dvaja druháci. keďže sa súťažilo v dvoch kategóriách a pre chorobnosť žiakov bola účasť veľmi malá, ocenení boli všetci účinkujúci:

V I.kategórii získala 1.miesto Sofia Bučáková, 2.miesto Lukáš Mižigár a 3.miesto marek Brotka.

  V II. kategórii nebolo udelené 1.miesto, 2.miesto získala Zuzana Budayová a 3.miesto Jozef Širila.

slavik 13 1slavik 13 2

Posledná úprava (Nedeľa, 05 Máj 2013 11:47)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin9.jpg