> Domov | Akcie | Šk.r. 2012/2013 | Budimírske studničky -celoslovenská súťaž

Budimírske studničky -celoslovenská súťaž

V mesiaci január - marec 2013 sme sa zapojili do 2.ročníka celoslovenskej literárno-hudobno-v ýtvarnej súťaže "Budimírske studničky", ktorej hlavnou témou boli ŽIVLY PRÍRODY.

zaslali sme do súťaže niekoľko výtvarných, literárnych prác a jednu hudobnú nahrávku vytvorenej piesne na danú tému. Dňa 31.5.2013 sme boli pozvaní (žiaci 3.a4.ročníka) do kaštieľa Budimír na slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže, v ktorej sme:

V literárnej oblasti - napísaním rozprávky obsadili 2. miesto v kategórii 3.-4.ročník - J.Širila(4.ročník) z celkového počtu prác 86.

V hudobnej oblasti - vytvorili text (J.Širila) a naspievali žiaci 3.a4.ročníka na známu hudbu - obsadili sme 1.miesto v kategórii 3.-4.ročník.

potom sme si prezreli výstavu všetkých výtvarných prác a miestnu výstavu v Kaštieli Budimír, v ktorom sídli slovenské technické múzeum.

ofdm skolska-budimir 001 ofdm skolska-budimir 018 ofdm skolska-budimir 024

 

Posledná úprava (Piatok, 31 Máj 2013 16:07)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin20.jpg