> Domov | Akcie | Šk.r. 2012/2013

Školské akcie 2012/2013

Plavecký výcvik 3.a4.ročníka

Tak, ako každý rok aj tento školský rok naši žiaci 3.a4.ročníka absolvovali plavecký výcvik na ZŠ Z.Nejedlého v Spišskej Novej Vsi. Štvrtáci si zdokonaľovali to, čo sa od 2.ročníka naučili a tretiaci nadviazali na to, čo sa začali učiť minulý rok. Snaha zúčastnených žiakov bola naozaj úctyhodná, len škoda, že účasť žiakov pre chorobu bola tento rok veľmi nízka.

 

plavecky 13_1 plavecky13 2 plavecky 13_3

Posledná úprava (Utorok, 02 Apríl 2013 21:12)

 

Hviezdoslavov Kubín

Počas mesiacov január, február a marec 2013 sa naši žiaci venovali literárnym textom - poézii a próze. Každý podľa svojho "gusta" si pripravil prednes na triedne kolo prednesu 59.ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín. Len tí najaktívnejší, ktorí si prednes predcízne pripravili, sa prezentovali aj na školskom kole. Pred porotou, ktorú tvorili učiteľky našej školy Mgr. J.Gondeková, Mgr. A.Beťková, Mgr. V.Živčáková a Mgr. S.Streberová, a pred ostatnými žiakmi našej školy si vyskúšali postoj, prednes a zvládanie trémy.

Medzi úspešných patrili v kategórii próza:1. miesto - L.Vašáková, 2.miesto - Z.Suchá, 3.miesto - M.Gondek, 4.miesto - M.Pacáková

V kategórii poézia sa umiestnili: 1.miesto - J.Širila, 2.miesto - D.Depta, 3.miesto - Z.Budayová, 4.miesto - B.Zadrošová

V obvodnom kole v ZŠ Povýšenia sv.kríža v Smižanoch nás reprezentovali prvé 2. miesta školského kola. Úspešným súťažiacim bol 21.marca 2013 Jozef Širila, žiak 4.ročníka, ktorý sa umiestnil so svojou poéziou na 1.mieste. Na okresnom kole v Spišskej Novej Vsi nás bude reprezentovať 9.apríla 2013.

hviezdoslav sk_1 hviezdoslav sk_2
hviezdoslav sk_3 hviezdoslav sk_4

Posledná úprava (Utorok, 22 Apríl 2014 17:52)

 

Fašiangy - pochovávanie basy

Posledné fašiangové chvíle sme v spolupráci so ZUŠ Sp.Hrhov strávili v nedeľu 27. januára 2013 na starej fare. Jednotlivé odbory ZUŠ - elokovaného pracoviska  ZŠ Odorín: výtvarný, klavír, spev a literárno -dramatický, pripravili pre rodičov žiakov a príbuzných komorný koncert v znamení posledných fašiangových veselostí, ktoré sme ukončili dramatizáciou pochovávania basy podľa ľudových tradícií.

1360658172702 1360658174496 1360658174100

Posledná úprava (Štvrtok, 21 Marec 2013 22:57)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin9.jpg