> Domov | Akcie | Šk.r. 2012/2013

Školské akcie 2012/2013

Karneval 2013

Vo štvrtok 31.januára 2013, po polročnom hodnotení práce žiakov v šk.roku 2012/2013, sa v poobedňajších hodinách spolu s učiteľským zborom žiaci vybrali na karnevalovú zábavu - ako odmenu za namáhavú prácu v I.polroku. Do tanca nám hral p.S.Sedlačko v sále PD Odorín. Vyskúšali sme si súťaže, nové tance a najtvorivejšie masky získali vecné odmeny.

karneval-2013 4287 karneval 2013 4306 karneval 2013 4309
karneval 2013 4315 karneval 2013 4317 karneval 2013 4324
karneval 2013 4328 karneval 2013 4351 karneval 2013 4410
karneval 2013 4448 karneval 2013 4483 karneval 2013 4486
karneval 2013 4548 karneval 2013 4555

Posledná úprava (Piatok, 22 Február 2013 15:06)

 

Maťko, Kubko a priatelia - vianočný program 2012

 

Vianočný program s názvom Maťko, Kubko a priatelia sme so žiakmi našim rodičom, priateľom a známym zahrali dňa 19.decembra 2012 v telocvični našej školy. Bol zameraný na utuženie kamarátstva a priateľstva medzi ľuďmi a hlavne medzi žiakmi navzájom. Dúfame, že kladní hrdinovia z rozprávok, ktoré si zahrali naši žiaci im budú príkladom v kamarátskom správaní sa pri rôznych situáciach v živote - a možno aj pre dospelých.

Kamarát Ti poradí,

pri problémoch podrží.

Preto nebuď nikdy sám,

kamarátstvo vždy si chráň!

                            Scenár a réžia: Mgr. J.Gondeková, Mgr. A.Beťková, Mgr. S.Streberová

                            Hudba: Mgr. V.Živčáková

vianoce 2012 3624  vianoce 2012 3560
 
 vianoce 2012 3576
 vianoce 2012 3583  vianoce 2012 3608  vianoce 2012 3614
 vianoce 2012 3574  vianoce 2012 3561  vianoce 2012 3611

Posledná úprava (Piatok, 22 Február 2013 14:31)

 

Mikuláš 2012

Presne 6. decembra 2012 nás navštívil Mikuláš, ktorý priniesol našim žiakom čokoládové prekvapenie. Pozvalo ho k nám Centrum voľného času Spišský Hrhov spolu s jeho pomocníkmi - čertom a anjelom.

mikulas12 1
mikulas12 2

 

 

Posledná úprava (Nedeľa, 13 Január 2013 21:48)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin26.jpg