> Domov | Akcie | Šk.r. 2012/2013

Školské akcie 2012/2013

Didaktické hry v prírode

V krásny slnečný septembrový pondelok 17.9.2012 sme našich žiakov vytiahli po teoretickerj príprave z civilnej ochrany, zdravotnej príprave a osnov učiva bezpečného správania sa v prírode, do jesennej prírody. Na kopci Nieberg sme obdivovali krásy nášho okolia, pod kopcom sme preskúšali šikovnosť žiakov z civilnej ochrany a orientácie v teréne.

Snmka0771

 

Vedomostno-športové preteky

V utorok 25.septembra sa pri Základnej škole v Matejovciach n/Hornádom uskutočnili vedomostno-športové preteky žiakov I.stupňa ZŠ. Našu školu reprezentovali: P.Torma, D.Depta, L.Mižigár a z dievčat: Z.Budayová, S.Bučáková a B.Zadrošová. Zo 14. družstiev chlapcov sa naši chlapci svojím časom umiesnili na 7.mieste. Úspešnejšie bolo naše družstvo dievčat, ktoré sa umiestnilo z 12.družstiev na peknom 3.mieste. V celkovom hodnotení škôl sme skončili na 5.mieste.

Snmka0774

Posledná úprava (Pondelok, 22 Október 2012 15:27)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin3.jpg