> Domov | Akcie | Šk.r. 2012/2013

Školské akcie 2012/2013

Slávik Slovenska 2013 - školské kolo

Počas mesiaca apríl sa niesol chodbou školy spev žiakov, ktorí cvičili ľudové piesne na súťaž Slávik Slovenska 2013.

V triednych kolách si vyskúšali všetci žiaci 1.a2.ročníka a 3.a4.ročníka na hodine hudobnej výchovy spev pred kolektívom. Vyučujúca spolu so žiakmi vybrala tých najpresvedčivejších do školského kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.4.2013 v audiovizuálnej miestnosti školy.

Za školu súťažilo 5 súťažiacich: dvaja štvrtáci, jeden tretiak a dvaja druháci. keďže sa súťažilo v dvoch kategóriách a pre chorobnosť žiakov bola účasť veľmi malá, ocenení boli všetci účinkujúci:

V I.kategórii získala 1.miesto Sofia Bučáková, 2.miesto Lukáš Mižigár a 3.miesto marek Brotka.

  V II. kategórii nebolo udelené 1.miesto, 2.miesto získala Zuzana Budayová a 3.miesto Jozef Širila.

slavik 13 1slavik 13 2

Posledná úprava (Nedeľa, 05 Máj 2013 11:47)

 

Zázračný bicykel

V piatok 5.apríla 2013 nás opäť navštívilo Dovadlo spod Spišského hradu tentokrát s veľmi poučným divadielkom ZÁZRAČNÝ BICYKEL. Pani Iva Liptáková veľmi pútavo naše deti z MŠ a ZŠ zapojila do divadelného predstavenia, ktoré ich preskúšalo a zároveň pobavilo z pravidiel dopravnej výchovy, etickej výchovy, poskytovania prvej pomoci. Dúfame, že to, čo sa počas predstavenia naučili im ostane v pamäti ešte dlho.

zazr bicykel1 zazr bicykel2
zazr bicykel3 zazr bicykel4

 

Vynášanie Moreny

Počas zimných jarných dní sme oprášili starý ľudový zvyk Vynášania Moreny. Na pracovnom vyučovaní starší žiaci zostrojili postavu Morovej ženy - tak, ako ju kedysi nazývali, na hudobnej výchove sme si zopakovali spevy, ktoré sprevádzali samotné vynášanie Moreny a vybrali sme sa von do ulíc. Dúfali sme, že po smrtnej nedeli - tak ako to naši predkovia robievali, sa vráti do našej obce jar a teplo:

Do vody, do vody, naj še nam šneh topi,

naj nam slunko veľo šveci, žeby buli mocne dzeci.

Do vody, do vody, čľup!

Morena2013 015 Morena2013 016

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin12.jpg