> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014 | Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Tak, ako každý rok, aj teno sme zorganizovali na škole súťaž v recitovaní poézie a prózy pod názvom HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

Po triednych výberových kolách sa dňa 28.februára 2014 uskutočnilo školské kolo prednesu s najlepšie pripravenými recitátormi. Súťažilo spolu 17 žiakov ročníkov 1.-4.

V I. kategórii ročníkov 2.-3. v poézii: 1.miesto B.Zadrošová

                                                      2.miesto Z.Suchá

                                                      3. miesto N. Stajsková

v kategórii prózy neboli udelené prvé tri miesta. 

V II. kategórii ročníkov 4. - v poézii boli udelené: 1.miesto A.Harviščák

                                     - v próze: 1.miesto D.Depta

                                                     2.miesto M.Gondek

                                                     3.miesto S.Bučáková

HK2014 1HK2014 2HK2014 3HK2014 4HK2014 5   Na obvodnom kole prednesu poézie a prózy nás v ZŠ Povýšenia sv.Kríža v Smižanoch prezentovali: v poézii - B.Zadrošová, A.Harviščák

                                                                   v próze - M.Gondek, D.Depta.

Darilo sa najmä chlapcom: 2.miesto v II.kategórii poézie získal A.Harviščák (postupuje do okresného kola) a 3.miesto v prednese prózy za II. kategóriu získal D.Depta. BLAHOŽELÁME!

Posledná úprava (Piatok, 28 Marec 2014 15:04)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin32.jpg