> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014 | Vedomostno-športové preteky a didaktické hry

Vedomostno-športové preteky a didaktické hry

V slnečný septembrový piatok 27.9.2013 sa v Iliašovciach uskutočnili vedomostno-športové preteky, ktoré organizovalo Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ v Smižanoch, Obec Iliašovce, ZŠ Iliašovce a OZ KALOKAGATIA. Týchto pretekov sa zúčastnili aj naši 3 žiaci a 3 žiačky 2.-4.ročníka po teoretickej príprave z oblasti ochrany života a zdravia. Hoci sa neumiestnili na popredných miestach, predsa z 12 zúčastnených škôl získali chlapci 4.miesto a dievčatá 6.miesto. V celkovom poradí obsadili 5.priečku.

Ostatní žiaci v tento deň absolvovali didaktické hry v prírode. Po teoretickej príprave a zopakovaní poznatkov z dopravnej výchovy, poskytovania prvej pomoci, bezpečnom sa správaní v prírode, žiaci 1.-4.ročníka absolvovali turistickú vychádzku k lesu Lempuš, kde si zopakovali vedomosti z vlastivedy.

DH 2013 001 DH 2013 002 DH 2013 003

 P1080813 1  P1080817 1
 P1080822 2

 P1080826 1

Posledná úprava (Piatok, 11 Október 2013 15:29)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin28.jpg