> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014 | Vynášame Morenu

Vynášame Morenu

Ako každý rok sa tešíme na príchod jari, hoci nás tento rok prekvapila veľmi skoro, nezabudli sme na ľudové zvyky spojené s jej vítaním. Tradičné vynášanie Moreny - morovej ženy, ( na Spiši ju volali Šmertka)ktorá zosobňovala biedu zimy, sme uskutočnili hneď po Kvetnej nedeli. Žiaci  v školskom klube zhotovili z tradičných materiálov postavu Moreny, obliekli ju do ľudových šiat a zopakovali si ľudové rečňovanky o nej. Na ďalší deň sme s ňou vyšli do ulíc obce.Pripojili sa k nám aj deti z materskej školy zo staršej vekovej skupiny. Tradičný sprievod dedinou sme oživili rečňovankami o Morene: IDZE ŠMERTKA S KUDZEĽU, NA TU ŠMERTNU NEDZEĽU, A TY MAJ, KRAVOM DAJ, A NA KONE, A NA VOLY NEZAPOMINAJ...

Po vyzlečení Moreny a jej hodení do vody, si žiaci zvolili dievča za kráľovnú, ktorá si obliekla Morenine šaty.

morena1morena2morena3morena4morena5

Posledná úprava (Utorok, 22 Apríl 2014 19:09)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin12.jpg