> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014

Školské akcie 2013 / 2014

Týždeň boja proti rasizmu

V týždni od 31.3.2014 do 4.4.2014 sme sa zapojili do Týždňa boja proti rasizmu. Pod vedením koordinátorky prevencie Mgr. V.Živčákovej si žiaci v uvedenom týždni v oblečení 5 farieb uctili jednotlivé kontinenty a počas veľkých prestávok viedli besedy o tolerancii, priateľstve a jednoty ľudí bez rozdielu farby pleti, národnosti, jazyka a kultúry. Usilovní žiaci spracovali tému boja proti rasizmu aj doma a priniesli všetkým ukázať svoje výtvory.

rasizmus11tde r 4

Celý týždeň sa niesol vo farbách olympijských kruhov:

Pondelok 31.3.2014 - modrá farba /Európa/  Utorok 1.4.2014 - hnedá/čierna farba /Afrika/

tde r 1     tde r 5

Streda 2.4.2014 - červená farba /Amerika/     Štvrtok 3.4.2014 - zelená farba /Austrália/

tde proti rasizmu2014 001          razizmus9

Piatok 4.4.2014 - žltá farba  / Ázia/          rasizmus14

 

Divadlo spod Spišského hradu

Každý rok k nám zavíta Divadlo spod Spišského hradu, aj tento rok nám vo štvrtok 3.apríla 2014 zahralo poučnú  rozprávku s názvom "VREŠŤADLO". Bol o rodinných vzťahoch, súrodeneckom spolužití a tolerancii.

vreadlo01vreadlo2vreadlo3

Posledná úprava (Nedeľa, 06 Apríl 2014 00:23)

 

Plavecký výcvik

Aj tento rok mali žiaci 3. a4.ročníka obohatenú telesnú výchovu o plavecký výcvik. Štvrtáci si v zdokonaľovacom výcviku precvičili to, čo sa minulý rok naučili. Každý štvrtok od 13.februára do 20.marca 2014 navštevovali bazén na ZŠ Z. Nejedlého v Spišskje Novej Vsi pod vedením PaedDr. M.Mesarčíkovej.

plavecky 3plavecky 5

plavecky 9

plaevck13

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin29.jpg