> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014

Školské akcie 2013 / 2014

Hviezdoslavov Kubín

Tak, ako každý rok, aj teno sme zorganizovali na škole súťaž v recitovaní poézie a prózy pod názvom HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

Po triednych výberových kolách sa dňa 28.februára 2014 uskutočnilo školské kolo prednesu s najlepšie pripravenými recitátormi. Súťažilo spolu 17 žiakov ročníkov 1.-4.

V I. kategórii ročníkov 2.-3. v poézii: 1.miesto B.Zadrošová

                                                      2.miesto Z.Suchá

                                                      3. miesto N. Stajsková

v kategórii prózy neboli udelené prvé tri miesta. 

V II. kategórii ročníkov 4. - v poézii boli udelené: 1.miesto A.Harviščák

                                     - v próze: 1.miesto D.Depta

                                                     2.miesto M.Gondek

                                                     3.miesto S.Bučáková

HK2014 1HK2014 2HK2014 3HK2014 4HK2014 5   Na obvodnom kole prednesu poézie a prózy nás v ZŠ Povýšenia sv.Kríža v Smižanoch prezentovali: v poézii - B.Zadrošová, A.Harviščák

                                                                   v próze - M.Gondek, D.Depta.

Darilo sa najmä chlapcom: 2.miesto v II.kategórii poézie získal A.Harviščák (postupuje do okresného kola) a 3.miesto v prednese prózy za II. kategóriu získal D.Depta. BLAHOŽELÁME!

Posledná úprava (Piatok, 28 Marec 2014 15:04)

 

Karneval

Vo fašiangovej nálade naši žiaci, deti z MŠ a z obce, vrátane mládeže, pokračovali na obecnom karnevale, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 2.marca 2014 v sále PD Odorín.  Veľmi pekne sa chceme poďakovať rodičom detí a žiakov, ktorí prekonali samých seba a v hojnejšom počte prišli tento rok na karneval v karnevalových maskách. Skvelú hudbu nám zabezpečil pán S.Sedlačko. Za všetky deti a mládež z Odorína ďakujeme.

karnaval15

karneval1

karneval2

karneval3

karneval5

karneval6

karneval7

karneval9

karneval10

karneval12

karneval13

 

karneval11

karneval4karneval15karneval14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava (Nedeľa, 09 Marec 2014 22:03)

 

Fašiangový koncert ZUŠ

Fašiangový koncert ZUŠ sa tento rok uskutočnil v piatok 28.februára na Obecnom úrade v Odoríne. Celé podujatie sprevádzali kocúry Puf a Muf svojimi šibalstvami s literárno-dramatického odboru, popretkávanými hudbou a spevom hudobného odboru. Záverečnú diskotéku roztancovali "mačičky" tanečného odboru.

ZUS KONCERT1 zus koncert2
zus koncert3 zus koncert4

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin18.jpg