> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014

Školské akcie 2013 / 2014

Imatrikulácia prvákov

Poobedie dňa 26.novembra 2013 sa nieslo v zanemní úloh, hier, rátania a športovania. V telocvični školy naši štvrtáci pod vedením pani vychovávateľky S. Streberovej a triednej učiteľky prvákov V. Živčákovej pripravili pre prvákov zaujímavé úlohy. Včelia kráľovná matka Sofia viedla svoje včielky - prvákov ku riešeniu úloh, ktoré ich môžu hocikedy zastihnúť. Navštívili krajinu Čítankovo, Športovkovo, Počtárikovo a pod., kde museli zvládnuť prvákom primerané úlohy. Za ich snahu ich čakala sladká odmena a pasovanie do Cechu školákov.

imatrikulcia2013 001 imatrikulcia2013 002 Imatrikulacia 2011-3
imatrikulcia2013 006 imatrikulcia2013 008 imatrikulcia2013 009
imatrikulcia2013 013 imatrikulcia2013 014 imatrikulcia2013 015

 

Hodina deťom 2013 - zbierka

V dňoch 13.-15. novembra 2013 sa uskutočnila celonárodná verejná zbierka HODINA DEŤOM  - pod názvom Dni superhrdinov. Aj naša škola sa zapojila do tejto akcie zbierkou v uliciach obce Odorín a pokračovala  zbierkou v budove školy v rámci ŠKD. Tento rok sme vytvorili 4 tímy žiakov 1.-4.ročníka so 4 vedúcimi - učiteľkami našej školy. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať sumu 105,96€, ktorú sme odoslali na účet Fondu Hodina deťom.

Všetkým štedrým darcom v mene detí Slovenska ĎAKUJEME!

hodina deom 001 hodina deom 002
hodina deom 003 hodina deom 005

 

Pyšná princezná - Divadlo Portál Prešov

Začiatkom januára dňa 7.11.2013 zavítalo k nám predstavenie Divadla Portál z Prešova PYŠNÁ PRINCEZNÁ. Dvaja herci nám pútavo predviedli divadelné stvárnenie filmovej rozprávky o pyšnej princeznej.

pyn princezn1 py princezn2
pyn princezn3 pyn princezn4

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin21.jpg