> Domov | Akcie | Šk.r. 2011/2012 | Vedomostno-športové preteky - Teplička

Vedomostno-športové preteky - Teplička

Dňa 4.10.2011 sa traja žiaci a tri žiačky 3.a4.ročníka zúčastnili vedomostno-športových pretekov v Tepličke nad Hornádom. Túto každoročnú súťaž žiakov 1.-4.ročníka tento rok zorganizovala Obec Teplička, ZŠ a MŠ Teplička, OZ Kalokagatia a Spoločný školský úrad Smižany.

Žiaci súťažili z učiva ročníkov 1.-3. v oblasti: zdravotnej prípravy, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravnej výchovy, výchovy k bezpečnému správaniu, riešenie mimoriadnych situácií, hod granátom na cieľ . Súťažiaci museli zároveň prekonávať kopcovitý terén Tepličky na čas. Tento krát boli naši chlapci šikovnejší ako dievčatá – obsadili 5. miesto z 12 zúčastnených družstiev chlapcov a dievčatá obsadili 6.miesto z 10 družstiev. V celkovom hodnotení škôl sme zaujali 5.priečku z 10 škôl.

Vedomostny pretek Teplicka1 Vedomostny pretek Teplicka2 Vedomostny pretek Teplicka3

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin17.jpg