> Domov | Akcie | Šk.r. 2011/2012

Školské akcie 2011/2012

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo v prednese poézie a prózy v súťaži Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo na našej škole vo štvrtok 16.2.2012. Súťažili tí najlepší z ročníkov 2.-4. Porota zložená z pedagógov školy vybrala 5 najlepších recitátorov, z ktorých 4 budú reprezentovať našu školu na obvodnom kole.

hviezdoslav2012 1 hviezdoslav2012 2

 

Karneval

Za organizátorského "varenia" obce Odorín, ZŠ, MŠ, DHZ a eR-ka sme spoločnými silami uvarili Karnevalovú nádielku 10. februára 2012 v sále PD Odorín. Hudobnú zábavu nám zabezpečil p. Sedlačko. Týmto sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám zabezpečili ceny do súťaží a CVČ Spišský Hrhov za finančnú podporu tohto podujatia. Zároveň chceme pochváliť svedomitých rodičov detí a žiakov, že podmienku účasti v maske nebrali na ľahkú váhu.

 Veď kedy Vás tak Vaše deti majú možnosť vidieť? Predsa na KARNEVALE!

karneval2012 1 karneval2012 2 karneval2012 3
karneval2012 4 karneval2012 5 karneval2012 6
karneval2012 7 karneval2012 8 karneval2012 9
karneval2012 10 karneval2012 11 karneval2012 12

 

Posledná úprava (Pondelok, 27 Február 2012 23:48)

 

V múzeu a v divadle

Dňa 27.januára 2012 sme sa spoločne vybrali do Spišskej Novej Vsi do múzea pátrať po starých mapách a zvieratkách v zime. Po mnohých muzeálnych informáciách sa naši žiaci uvolnili pri humornej rozprávke v Kine Mier v Spišslej Novej Vsi s názvom "Princezná so zlatou hviezdou" Divadla Cipperton.

muzeum2012 1 muzeum2012 2 muzeum2012 4
princezna2012 1 princezna2012 2 princezna2012 3

 

Otvorená hodina v 1.ročníku

Začiatkom januára v triede 1.ročníka sme privítali predškolákov z Materskej školy v Odoríne. Prišli sa pozrieť na prácu prvákov, vyskúšali si svoj sluch pri poznávaní hlások a cestovali vláčikom do krajiny písmenkova.

 

Snmka0580 Snmka0578

 

 

 

 

 

Posledná úprava (Pondelok, 27 Február 2012 10:50)

 

Ako sme hľadali rozprávku

Príchod Vianoc sme na našej škole fiktívne urýchlili vianočným programom, ktorý sa tento rok uskutočnil pre rodičov a príbuzných žiakov v utorok 20.decembra 2011 o 16:00 hodine. Naša telocvičňa sa na jednu hodinu ponorila do čara rozprávok a rozprávkových bytostí. Vianočné vystúpenie žiakov s názvom " AKO SME HĽADALI ROZPRÁVKU", sa cez múdrosť ľudových rozprávok v závere prehuplo do najkrajšej rozprávky života - o dare, menom láska - o narodení Ježiška.

vianoce 2011_1 vianoce 2011_2
vianoce 2011_3 vianoce 2011_4

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin7.jpg