> Domov | Akcie | Šk.r. 2011/2012

Školské akcie 2011/2012

Mikuláš 2011

V predstihu jedného dňa nás 5.12.2011 navštívil Mikuláš s pomocníkmi:anjelom a čertmi. Neprišli síce k nám až zo severného pólu ale z neďalekého Spišského Hrhova. Pozvalo ho k nám vedenie Centra voľného času v Spišskom Hrhove, v ktorom sú naši žiaci zapísaní. Priniesli žiakom okrem sladkých darčekov aj ponaučenia do ďalšieho života. Nech sa im darí!

mikulas2 mikulas3
mikulas4 mikulas6

 

Posledná úprava (Štvrtok, 05 Január 2012 22:58)

 

Zakladáme akvárium

V jedno októbrové popoludnie sme sa so žiakmi školského klubu detí zahrali na akvaristov. Nové akvárium s výbavou naša škola získala za účasť v projekte "Týždeň pre vodu" v minulom školskom roku. Pomoc pri vybavení akvária nám ponúkla pani Janka Farkašovská. Okrem pomoci s vybavením akvária nám darovala aj prvé rybky.

Odteraz sa v I. triede okrem žiakov naháňajú beznohé živočíchy, ktoré budú slúžiť žiakom ako živá didaktická pomôcka pri vyučovaní prírodovedy.V mene našich žiakov ďakujeme rodine Farkašovskej za pomoc a cenné poznatky o chove rýb v akváriu.

 

akvarium 004

 

akvarium 022

 

 

 

 

 

Posledná úprava (Štvrtok, 05 Január 2012 23:00)

 

Beseda s kriminalistami

Vo štvrtok 27. októbra 2011 sme v našej škole o 13:00 privítali pracovníkov kriminálnej polície, ktorí nám pripravili ukážky postupov vyšetrovania kriminálnych prípadov pomocou skúmania odtlačkov. Naši žiaci si niektoré činnosti kriminálnych technikov priamo v telocvični školy mohli vyskúšať. 

kriminalisti1 kriminalisti2

 

 kriminalisti3

Posledná úprava (Sobota, 07 Január 2012 13:07)

 

Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 24.októbra 2011 sa vyučovanie v našej škole od 10,00 hodiny zmenilo na tímovú prácu zameranú na prácu s knihou. Jednotlivé ročníky dostali za úlohu vyhľadať informácie v knihách, spracovať ich a napokon sa prezentovať pred spolužiakmi. Žiaci pracovali s témou VESMÍR, s tvorbou TOMÁŠA JANOVICA, zisťovali pozoruhodnosti o zvieratách a pracovali s rozprávkou O SMOLÍČKOVI. V každej triede pracovali žiaci s knihami zo školskej knižnice pod vedením učiteľky. Poobede v telocvični školy sa jednotlivé ročníky prezentovali s tým, čo zistili, napísali, nacvičili, nakreslili. O 15,00 hodine sa v školskej knižnici začala burza rôznych knižných titulov. Knihy do burzy poskytli škole  Kníhkupectvo Jarka v Spišskej Novej Vsi a 4 ďalší predajcovia kníh.

Den kniznic

De kninc2

Posledná úprava (Pondelok, 07 November 2011 11:35)

 

Imatrikulácia prvákov

V stredu 6.októbra 2011 o 13:30 hodine sa našich 11 prvákov sústredilo v telocvični základnej školy, kde si pre nich žiaci školského klubu detí, Danka a Janka z rozprávky, spolu s pani vychovávateľkami pripravili testy šikovnosti. K slávnostnej imatrikulácii museli žiaci 1.ročníka zvládnuť športové, spevácke, recitátorské a matematické úlohy. Všetko dobre dopadlo a teda všetci – traja chlapci a osem dievčat boli prijatí do cechu žiackeho – prváckeho.

Imatrikulacia 2011-1 Imatrikulacia 2011-2 Imatrikulacia 2011-3 Imatrikulacia 2011-4 Imatrikulacia 2011-5 Imatrikulacia 2011-6

V stredu 6.októbra 2011 o 13:30 hodine sa našich 11 prvákov sústredilo v telocvični základnej školy, kde si pre nich žiaci  školského klubu detí, Danka a Janka z rozprávky, spolu s pani vychovávateľkami pripravili testy šikovnosti. K slávnostnej imatrikulácii museli žiaci 1.ročníka  zvládnuť športové, spevácke, recitátorské a matematické úlohy. Všetko dobre dopadlo a teda  všetci – traja chlapci a osem dievčat boli prijatí do cechu žiackeho – prváckeho.

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin21.jpg