> Domov

Najnovšie oznamy školy

Pozývame rodičov na I. celoškolské združenie rodičov pri ZŠ Odorín, ktoré sa uskutoční v piatok 5. septembra 2014 so začiatkom o 16:00 hodine v budove školy. Účasť rodičov je nutná!

Oznamujeme rodičom, že v stredu 28.mája 2014  na futbalovom štadióne v Rudňanoch sa uskutoční športová olympiáda žiakov združených pod Spoločným školským úradom v Smižanoch. Na túto olympiádu bolo vybraných 19 žiakov našej školy. Potrebné je pre žiakov zabezpečiť športové oblečenie (aj krátke nohavice), športovú obuv, pršiplášť, desiatu a dostatok tekutín. Odchod autobusom od ZŠ je o 8:00 hodine, predpokladaný návrat o 13:30 hodine. Pre týchto žiakov je zabezpečený obed v Rudňanoch.

Žiaci, ktorí ostávajú v škole, budú mať v tento deň  školskú športovú olympiádu. Potrebné je im zabezpečiť športové oblečenie, (aj krátke nohavice), športovú obuv, desiatu a dostatok tekutín.

Každý žiak je oboznámený s tým,  akej olympiády sa zúčastní.

V tento deň vyučovanie podľa rozvrhu nebude.

 

 

Oznamujem rodičom a príbuzným žiakov, že v dňoch od 26.mája do 3.júna2014 v čase od 12:00 do 18:00 zberáme starý papier. Najšikovnejších zberačov čakajú za odmenu vecné ceny.

Sme radi, že nehádžete starý papier do koša!

 

Oznamujeme rodičom žiakov 1.a 2.ročníka, že v dňoch 5.5., 6.5., 7.5. 2014 sa uskutoční základný plavecký výcvik žiakov na Čingove.

Začiatok výcviku:

  • v pondelok 5.5.2014  je o 9:00 h, odchod autobusom o 8,30 h, vyučuje sa v škole 1.hodina SJL.
  • V utorok 6.5. 2014 vyučuje sa v škole 1.2. hod SJL, MAT
  • V stredu 7.5.2014, vyučuje sa v škole 1.2.hod PDA, SJL

Predpokladaný príchod do školy je do 13,00 hodine. Žiaci si v daný deň prinesú aj tašky s učebnými pomôckami a tašku na plaváreň. Vstupenky do bazéna 1€ na deň hradia rodičia. Cestovné a školiteľa hradí ZŠ Odorín.

Pred výcvikom je potrebné priniesť do školy:

  • Potvrdenie od všeobecného lekára, že žiak môže absolvovať plavecký výcvik
  • Písomné vyhlásenie rodičov žiaka o bezinfekčnosti, s dátumom nie starším ako 3 dni pred výcvikom ( najneskôr v deň výcviku 5.5.2014)

Na výcvik si žiaci zoberú.

  • Kúpaciu čiapku, plavky, hygienické potreby, desiatu. Obed bude zabezpečený pre stravujúcich sa v škole v Odoríne.

Oznamujeme rodičom, že veľkonočné prázdniny trvajú od 17.4.2014 (od štvrtku)do 22.4.2014.(do utorka). Vyučovanie začína  v stredu 23.4.2014.

Pekné sviatky, dobrú zhodu,

ženám čerstvú, sviežu vodu,

mužom tiež nech sladko je,

nech si prídu na svoje.

                Želá kolektív ZŠ Odorín

Oznamujeme rodičom, že dňa 9.apríla 2014 sa uskutoční exkurzia vlakom do múzea. Navštívime so žiakmi STM v Košiciach o 11:00 hodine. Odchod zo ZŠ autobusom z Odorína je o 8:00 hodine. Zo Spišskej Novej Vsi máme schválený o 9:10 osobný vlak do Košíc za akciovú cenu. Predpokladaný návrat do ZŠ je o 15:30 hodine. Potrebné je žiakom zabezpečiť stravu na celý deň, pitný režim, pršiplášť/dáždnik a pohodlné oblečenie na cestu.

Informácie na t.č. 0911 483 577

Oznamujeme rodičom, že dňa 7.apríla 2014 ( v pondelok) o 16:00 hodine sa uskutoční celoškolské združenie rodičov k hodnoteniu správania, dochádzky a  prospechu žiakov za III.štvrťrok školského roka. Po celoškolskom združení sa uskutoční triedne ZR.

Oznamujeme rodičom zmenu telefónneho čísla ZŠ: 0911 483 577.

Pevná linka: 053/4421802 ostáva platná pre Materskú školu  Odorín a vedúcu ŠJ - Ing. M.Goduľovú.

Oznamujeme rodičom, že v dňoch od 3.marca do 7. marca 2014 budú JARNÉ PRÁZDNINY pre Košický kraj. Vyučovanie sa začne v pondelok 10.marca 2014

Jarný zber papiera

 

 

Oznamujem rodičom a príbuzným žiakov, že v dňoch od 26.mája do 3.júna2014 v čase od 12:00 do 18:00 zberáme starý papier. Najšikovnejších zberačov čakajú za odmenu vecné ceny.

Sme radi, že nehádžete starý papier do koša!

Posledná úprava (Štvrtok, 22 Máj 2014 15:29)

 

Zmeny v rozvrhu

Upozorňujeme rodičov na zmenu v rozvrhu, ktorá buda platná od 25.februára do 20.marca 2014.

Táto zmena je nevyhnutná z dôvodu účasti žiakov 3.a 4.ročníka na plaveckom výcviku a z potreby odučiť niektoré hodiny, ktoré by sa vo štvrtok nevyučovali.

ZMENA PRE 1.a2.ročník:

V STREDU: 1.hod. NBK,   2.h.HUV,   3.h.SJL,  4.h.  MAT       5.h: PVC

ŠTVRTOK:            SJL           MAT         PDA         TEV              TEV

ZMENA  PRE 3.a4.ročník:

UTOROK: 5.hod. VLA       6.hod ANJ (iba 4.ročník)

STREDA: 2.hod. NBK (3.ročník)   3.hod. NBK (4.ročník)  ostatné predmety ostávajú ako v stredu.

Posledná úprava (Pondelok, 24 Február 2014 12:22)

 

Pracovné oblečenie, Deň výživy

Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre žiakov v týždni od 14.10.-18.10.2013 pracovné oblečenie. Podľa podmienok počasia budeme upratovať školský dvor a okolie. Pracovné oblečenie si žiaci ponechajú v šatni.

Prosíme rodičov, aby do stredy 16.10.2013 pomohli žiakom zadovážiť ovocie a zeleninu zo záhrady (stačí 1kus zeleniny a 1 kus ovocia na žiaka) aby sme na Deň výživy, ktorý pripadne na16.októbra 2013, mohli vytvárať "Zdravé obrazy" zo zeleniny a ovocia. Po výtvarnej hre  budú žiaci túto zeleninu a ovocie konzumovať.
Posledná úprava (Piatok, 11 Október 2013 15:40)

 

Záverečný koncert ZUŠ

Oznamujeme rodičom, že v nedeľu 16.06.2013 sa na starej fare uskutoční záverečný koncert žiakov Základnej umeleckej školy Spišský Hrhov - elokovaných  tried ZŠ Odorín.

O 15:00 bude vystúpenie žiakov hudobného a literárno -dramatického odboru pre rodičov, pre príbuzných a verejnosť bude koncert o 16:30 hodine.

Posledná úprava (Piatok, 14 Jún 2013 13:45)

 

Zápis do 1.ročníka

 

zapis2013

Zároveň oznamujeme rodičom predškolákov, tj. rodičom detí ,ktoré do 31.augusta

dosiahnu vek 6 rokov, že zápis do 1.ročníka sa koná v čase od 15.januára do 15. februára 2013.

Rodičia, ktorým nevyhovuje termín testovania detí 1.2.2013, môžu prísť dieťa zapísať do našej základnej školy v inom termíne od 15.1. do 15.2.2013 v čase od 13,00 do 16,00 hodiny u riaditeľky školy.

Posledná úprava (Nedeľa, 20 Január 2013 14:43)

 

Karneval

Oznamujeme rodičom, starým aj mladým,

žiakom veselým aj smutným,

že karnevalové plesanie v Odoríne

bude vo štvrtok 31. januára 2013 (posledný deň vyučovania v I.polroku školského roka) o 16:00 hodine v sále PD Odorín.

Zároveň na karnevalové plesanie pozývame v maskách aj rodičov žiakov a detí z Odorína.

O občerstvenie je postarané.

Posledná úprava (Streda, 16 Január 2013 18:02)

 

Didaktické hry v prírode

 Oznamujeme rodičom, že v pondelok 17. septembra sa uskutočnia didaktické hry v prírode. Zraz je v škole tak, ako bežné vyučovanie. Potrebné je, aby si žiaci doniesli športové oblečenie, vhodnú obuv, desiatu, pršiplášť. V prípade zlého počasia sa b ude vyučovať podľa rozvrhu.

 


 

 

 

 

Posledná úprava (Piatok, 14 September 2012 16:24)

 
Reklamný prúžok
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL TEV TEV ----
UT SJL MAT SJL HUV ---- ----
ST NBK ANJ SJL MAT ---- ----
ŠT SJL MAT SJL VYV PVC ----
PI MAT SJL PDA TEV ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT PDA TEV TEV ----
UT MAT SJL SJL HUV IFV ----
ST NBK ANJ SJL MAT ---
ŠT SJL MAT SJL VYV PVC ----
PI SJL MAT VLA TEV --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT PDA ANJ VYV ----
UT SJL MAT SJL IFV TEV TEV
ST ANJ NBK SJL MAT SJL ----
ŠT SJL MAT SJL VLA HUV ----
PI MAt SJL PDA ANJ ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL ANJ VYV ----
UT MAT SJL PDA SJL TEV TEV
ST ANJ NBK SJL MAT VLA ----
ŠT SJL MAT SJL VLA HUV ---
PI SJL PDA IFV ANJ PVC ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova


HODINA

začiatok koniec
I. 7:45 8:30
prestávka 10 minút
II. 8:40 9:25
prestávka 20 minút
III. 9:45 10:30

prestávka 10 minút

IV. 10:40 11:25

prestávka 10 minút

V. 11:35 12:20
prestávka 10 minút
VI. 12:30 13:15

Odporučte našu stránku

Náhodný obrázok

ZS_Odorin4.jpg