> Domov

Najnovšie oznamy školy

Oznamujeme rodičom, že veľkonočné prázdniny trvajú od 17.4.2014 (od štvrtku)do 22.4.2014.(do utorka). Vyučovanie začína  v stredu 23.4.2014.

Pekné sviatky, dobrú zhodu,

ženám čerstvú, sviežu vodu,

mužom tiež nech sladko je,

nech si prídu na svoje.

                Želá kolektív ZŠ Odorín

Oznamujeme rodičom, že dňa 9.apríla 2014 sa uskutoční exkurzia vlakom do múzea. Navštívime so žiakmi STM v Košiciach o 11:00 hodine. Odchod zo ZŠ autobusom z Odorína je o 8:00 hodine. Zo Spišskej Novej Vsi máme schválený o 9:10 osobný vlak do Košíc za akciovú cenu. Predpokladaný návrat do ZŠ je o 15:30 hodine. Potrebné je žiakom zabezpečiť stravu na celý deň, pitný režim, pršiplášť/dáždnik a pohodlné oblečenie na cestu.

Informácie na t.č. 0911 483 577

Oznamujeme rodičom, že dňa 7.apríla 2014 ( v pondelok) o 16:00 hodine sa uskutoční celoškolské združenie rodičov k hodnoteniu správania, dochádzky a  prospechu žiakov za III.štvrťrok školského roka. Po celoškolskom združení sa uskutoční triedne ZR.

Oznamujeme rodičom zmenu telefónneho čísla ZŠ: 0911 483 577.

Pevná linka: 053/4421802 ostáva platná pre Materskú školu  Odorín a vedúcu ŠJ - Ing. M.Goduľovú.

Oznamujeme rodičom, že v dňoch od 3.marca do 7. marca 2014 budú JARNÉ PRÁZDNINY pre Košický kraj. Vyučovanie sa začne v pondelok 10.marca 2014

Oznamujeme rodičom žiakov ZUŠ, že dňa 28. februára 2014 ( v piatok) sa v budove obecného úradu v Odoríne uskutoční FAŠIANGOVÝ KONCERT spojený s karnevalovou zábavou. Začiatok koncertu je o 15:30 hodine. Účinkujú žiaci, ktorí boli poverení svojim učiteľom v danom odbore.

Upozorňujeme rodičov na zmenu v rozvrhu, ktorá buda platná od 25.februára do 20.marca 2014.

Táto zmena je nevyhnutná z dôvodu účasti žiakov 3.a 4.ročníka na plaveckom výcviku a z potreby odučiť niektoré hodiny, ktoré by sa vo štvrtok nevyučovali.

ZMENA PRE 1.a2.ročník:

V STREDU: 1.hod. NBK,   2.h.HUV,   3.h.SJL,  4.h.  MAT       5.h: PVC

ŠTVRTOK:            SJL           MAT         PDA         TEV              TEV

ZMENA  PRE 3.a4.ročník:

UTOROK: 5.hod. VLA       6.hod ANJ (iba 4.ročník)

STREDA: 2.hod. NBK (3.ročník)   3.hod. NBK (4.ročník)  ostatné predmety ostávajú ako v stredu.

Oznamujeme rodičom, že v piatok 31.1.2014 dostanú žiaci do rúk výpis polročného vysvedčenia. Tento výpis nie je oficiálny dokument, ktorý by bolo treba archivovať. Na konci roka dostanú žiaci riadne vysvedčenie s hodnotením oboch polrokov.

Preto polročný výpis známok nenosia žiaci do školy späť!

V pondelok 3.februára 2014 majú žiaci polročné prázdniny. Vyučovanie v tento deň nebude. Vyučovanie v II.polroku začína v utorok 4.2.2014 podľa nového rozvrhu.

Oznamujeme rodičom, že dňa 21. novembra 2013 od 15:30 do 17:00 hodiny sa uskutočnia triedne individuálne pohovory k prospechu a správaniu žiakov za I.štvrťrok šk.roka 2013/2014 v I. a II.triede.

Zmeny v rozvrhu

Upozorňujeme rodičov na zmenu v rozvrhu, ktorá buda platná od 25.februára do 20.marca 2014.

Táto zmena je nevyhnutná z dôvodu účasti žiakov 3.a 4.ročníka na plaveckom výcviku a z potreby odučiť niektoré hodiny, ktoré by sa vo štvrtok nevyučovali.

ZMENA PRE 1.a2.ročník:

V STREDU: 1.hod. NBK,   2.h.HUV,   3.h.SJL,  4.h.  MAT       5.h: PVC

ŠTVRTOK:            SJL           MAT         PDA         TEV              TEV

ZMENA  PRE 3.a4.ročník:

UTOROK: 5.hod. VLA       6.hod ANJ (iba 4.ročník)

STREDA: 2.hod. NBK (3.ročník)   3.hod. NBK (4.ročník)  ostatné predmety ostávajú ako v stredu.

Posledná úprava (Pondelok, 24 Február 2014 12:22)

 

Banské múzeum a koncert v Spišskej Novej Vsi

Pondelok 29.októbra 2013 sa niesol v duchu histórie a hudby. Ráno o 9:00 hodine sme navštívili banské múzeum v Spišskej Novej Vsi, v ktorom si žiaci 1.-4.ročníka prezreli nástroje, výstroj baníkov na Spiši a dozvedeli sa, ktoré obce patrili medzi banské miesta.

banske muzeum2 banske muzeum 3 banske muzeum 4

Po tomto náučnom začiatku sme sa išli "vyblázniť" s Mišou - speváčkou z Česka, ktorá navštívila Spišskú Novú Ves.  ...a na koncerte bolo SUPER!

speivaME-Sm14 spievame-sM7 spievame-sM8
spievame-sM9 spievame-sM12 spievame-sM13
spievame-s M1 spievame-s m4 spievame-s m5
spievame sM2 spievame sM6 spievame sM10

Posledná úprava (Piatok, 15 November 2013 14:44)

 

Pracovné oblečenie, Deň výživy

Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre žiakov v týždni od 14.10.-18.10.2013 pracovné oblečenie. Podľa podmienok počasia budeme upratovať školský dvor a okolie. Pracovné oblečenie si žiaci ponechajú v šatni.

Prosíme rodičov, aby do stredy 16.10.2013 pomohli žiakom zadovážiť ovocie a zeleninu zo záhrady (stačí 1kus zeleniny a 1 kus ovocia na žiaka) aby sme na Deň výživy, ktorý pripadne na16.októbra 2013, mohli vytvárať "Zdravé obrazy" zo zeleniny a ovocia. Po výtvarnej hre  budú žiaci túto zeleninu a ovocie konzumovať.
Posledná úprava (Piatok, 11 Október 2013 15:40)

 

Záverečný koncert ZUŠ

Oznamujeme rodičom, že v nedeľu 16.06.2013 sa na starej fare uskutoční záverečný koncert žiakov Základnej umeleckej školy Spišský Hrhov - elokovaných  tried ZŠ Odorín.

O 15:00 bude vystúpenie žiakov hudobného a literárno -dramatického odboru pre rodičov, pre príbuzných a verejnosť bude koncert o 16:30 hodine.

Posledná úprava (Piatok, 14 Jún 2013 13:45)

 

Zápis do 1.ročníka

 

zapis2013

Zároveň oznamujeme rodičom predškolákov, tj. rodičom detí ,ktoré do 31.augusta

dosiahnu vek 6 rokov, že zápis do 1.ročníka sa koná v čase od 15.januára do 15. februára 2013.

Rodičia, ktorým nevyhovuje termín testovania detí 1.2.2013, môžu prísť dieťa zapísať do našej základnej školy v inom termíne od 15.1. do 15.2.2013 v čase od 13,00 do 16,00 hodiny u riaditeľky školy.

Posledná úprava (Nedeľa, 20 Január 2013 14:43)

 

Karneval

Oznamujeme rodičom, starým aj mladým,

žiakom veselým aj smutným,

že karnevalové plesanie v Odoríne

bude vo štvrtok 31. januára 2013 (posledný deň vyučovania v I.polroku školského roka) o 16:00 hodine v sále PD Odorín.

Zároveň na karnevalové plesanie pozývame v maskách aj rodičov žiakov a detí z Odorína.

O občerstvenie je postarané.

Posledná úprava (Streda, 16 Január 2013 18:02)

 

Didaktické hry v prírode

 Oznamujeme rodičom, že v pondelok 17. septembra sa uskutočnia didaktické hry v prírode. Zraz je v škole tak, ako bežné vyučovanie. Potrebné je, aby si žiaci doniesli športové oblečenie, vhodnú obuv, desiatu, pršiplášť. V prípade zlého počasia sa b ude vyučovať podľa rozvrhu.

 


 

 

 

 

Posledná úprava (Piatok, 14 September 2012 16:24)

 
Reklamný prúžok
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL TEV ---- ----
UT SJL MAT KSC SJL ---- ----
ST PDA HUV SJL MAT PVC ----
ŠT NBK SJL MAT TEV TEV ----
PI SJL MAT SJL VYV ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV ---- ----
UT SJL MAT ANJ IFV ---- ----
ST PDA HUV SJL MAT PVC ----
ŠT NBK SJL MAT TEV TEV ----
PI SJL MAT SJL VYV VLA ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO MAT SJL SJL VYV PDA ----
UT SJL MAT ANJ VYV TEV TEV
ST SJL MAT SJL IFV ANJ ----
ŠT SJL NBK PDA VLA HUV ----
PI SJL MAT SJL ANJ ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO MAT SJL PDA VYV ---- ----
UT SJL MAT SJL IFV TEV TEV
ST SJL MAT SJL PDA ANJ ----
ŠT ANJ SJL NBK VLA HUV PVC
PI SJL MAT SJL ANJ VLA ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova


HODINA

začiatok koniec
I. 7:45 8:30
prestávka 10 minút
II. 8:40 9:25
prestávka 20 minút
III. 9:45 10:30

prestávka 10 minút

IV. 10:40 11:25

prestávka 10 minút

V. 11:35 12:20
prestávka 10 minút
VI. 12:30 13:15

Odporučte našu stránku

Náhodný obrázok

ZS_Odorin31.jpg