> Domov

Najnovšie oznamy školy

Oznamujeme rodičom, že v pondelok 20.apríla 2015 sa v Základnej škole Odorín 65 uskutočnia INDIVIDUÁLNE POHOVORY k hodnoteniu dochádzky, prospechu a správania žiakov za III.štvrťrok 2014/2015 v čase od 14:00 do 16:30 hodiny, alebo po dohovore s triednym učiteľom v inom čase.

oznam 9_4_15

Oznamujeme rodičom, že veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 2.apríla 2015, trvajú do 7.apríla 2015. Nástup do školy je v stredu 8.apríla 2015.

Pokojné a veselé veľkonočné sviatky želá kolektív ZŠ Odorín.

Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí sa zúčastnia s ich súhlasom lyžiarskej prípravky v dňoch 4.-6.marca 2015 na Poráčskej doline , že v týchto dňoch bude skrátené vyučovanie. Vyučovať sa budú prvé 4 hodiny, 5. a 6.hodina v týchto dňoch sa nebudú vyučovať. Žiaci pôjdu po 4.vyučovacej hodine na obed, odchod autobusom (od kostola) v stredu 4.3.2015 bude už o 12:00 hodine (autobusom sa presunieme do ZŠ v Sp.Vlachoch po lyžiarsku výstroj) Vo štvrtok  a  v piatok (5.3.a6.3.2015) bude odchod autobusom o 12:30 hodine.  Predpokladaný návrat späť do školy je do 16:30 hodiny. Potrebné je žiakom zabezpečiť vhodné oblečenie na lyžovanie -podľa počasia a teplôt vonku, (prilbu na lyžovanie, kto má možnosť zabezpečiť), občerstvenie. Teplý čaj zabezpečí škola.

Oznamujem rodičom,

že v dňoch od 23.februára do 27.februára 2015

budú mať žiaci jarné prázdniny.

Vyučovanie sa začína v pondelok 2.marca 2015.

Info o škole

Charakteristika školy

skolaOd roku 2002 prešla Základná škola Odorín delimitáciou pod zriaďovateľa Obec Odorín. Doteraz je bez právnej subjektivity. Naším poslaním je poskytovať primárne vzdelanie a výchovu v ročníkoch 1. až 4. Doterajšie prieskumy demografického vývoja naznačujú mierne rastúci nárast narodených detí a tým aj budúcich školákov. Existenčným problémom školy je okrem nízkej populácie obyvateľov obce aj uprednostnenie mestských škôl v blízkom okresnom meste pred málotriedkou zo strany rodičov. Nižší počet žiakov predstavuje nízky nápočet financií a tým zvýšené nároky na prácu učiteľov v oddelení.

Školu v tomto školskom roku navštevuje 31 žiakov,
V súčasnosti má škola 2 triedy:
I. trieda s 1.a3. ročníkom (7 žiakov 1.roč., a 4 žiaci 3.roč.)
II. trieda s 2.a4. ročníkom (9 žiakov 2.roč., 11 žiakov 4. roč.)

Prostredie je žiakom blízke už od predškolského veku, keďže v budove sídlime spoločne s MŠ. Vyučovanie prebieha v štyroch učebniach: V 2 sú triedy, v triede školského klubu je umiestnená školská knižnica, audiovizuálna miestnosť je určená pre prácu s PC a vyučovanie HV a klavíra, 1 miestnosť slúži ako pohybové štúdio na vyučovanie TV a konanie rôznych osláv a kultúrnych podujatí. Átrium využívame na pracovné vyučovanie. Políčko v ňom využívame na pestovanie zeleniny a okrasných rastlín. Na vyučovanie TV a rekreačné činnosti využívame školský dvor s preliezkami, viacúčelové ihrisko a blízke ihrisko TJ.

Súčasťou školy je 1 oddelenie školského klubu detí, ktoré pôsobí od skončenia vyučovania do 16:00 hodiny.

Základná umelecká škola
Od školského roka 2011/2012 pôsobí na našej škole Základná umelecká škola SNP 363/13, Spišský Hrhov. Tento školský rok v elokovaných triedach je predpoklad otvorenia 2 odborov:

  • HUDOBNÝ (klavír, spev, gitara, akordeón)
  • VÝTVARNÝ

Posledná úprava (Utorok, 02 September 2014 23:43)

 
Reklamný prúžok
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT ANJ TEV TEV ----
UT SJL MAT SJL VYV ---- ----
ST NBK PDA SJL MAT TEV ----
ŠT SJL MAT HUV SJL --- ----
PI SJL MAT SJL PVC ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT VLA TEV TEV ----
UT SJL MAT SJL VYV --- ----
ST NBK PDA SJL MAT  TEV ---
ŠT SJL MAT HUV ANJ IFV ----
PI SJL MAT SJL PVC --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT ANJ ANJ VYV ----
UT SJL MAT SJL VLA TEV TEV
ST PDA NBK SJL MAT IFV ----
ŠT SJL MAT ANJ SJL --- ----
PI SJL MAT SJL PDA HUV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT IFV ANJ VYV ----
UT SJL MAT SJL VLA TEV TEV
ST PDA NBK SJL MAT SJL ----
ŠT SJL ANJ ANJ PVC VLA ---
PI SJL MAT SJL PDA HUV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:45 8:30
prestávka 10 minút
II. 8:40 9:25
prestávka 20 minút
III. 9:45 10:30

prestávka 10 minút

IV. 10:40 11:25

prestávka 10 minút

V. 11:35 12:20
prestávka 10 minút
VI. 12:30 13:15

Odporučte našu stránku

Náhodný obrázok

ZS_Odorin15.jpg