> Domov

Najnovšie oznamy školy

 

POZVÁNKA

Pozývame Vás na vianočné vystúpenie s názvom

Od Ondreja do Vianoc- každá noc má svoju moc.“

Kedy:17.12.2014 (streda)

Kde: v telocvični Základnej školy

o 16:30 hod.

Tešíme sa na Vás!

ŽIACI

ZŠ ODORÍN .

Oznamujeme rodičom štvrtákov a tretiakov, že dňa 9.12.2014 t.j. v utorok v rámci hodín telesnej výchovy sa naši žiaci 3.a4.ročníka zúčastnia exkurzie do SNM - Spišského múzea v Levoči. Odchod autobusom od ZŠ bude o 11:30 hodine, predpokladaný príchod o 13:30 hodine. Obed budú mať žiaci v škole po návrate z múzea. Vstupné do múzea majú žiaci zdarma, za úspech v minuloročnej súťaži U NAS NA SPIŠU. Cestovné hradí škola.

Vyučovanie v tento deň od 1.po 4.hodinu bude podľa rozvrhu.

Pozývame rodičov prvákov našej Základnej školy v Odoríne na slávnostnú

IMATRIKULÁCIU PRVÁKOV,

 ktorá sa uskutoční v stredu 3.decembra 2014 so začiatkom o 13:30 hodine v telocvični školy.

Tešíme sa na Vás!

Základná škola, Odorín 65 organizuje v piatok 28.novembra 2014 v uliciach obce Odorín zbierku HODINA DEŤOM. Štyri tímy žiakov pod vedením pani učiteliek budú v čase od 11:30 do 13:00 oslovovať obyvateľov obce k ľubovoľnému príspevku pre choré deti Slovenska. Získané finančné prostriedky budú poukázané na účet Nadácie pre deti Slovenska.

hodina _detom

 

V piatok 7.11.2014, v prípade priaznivého počasia, sa na 5.vyučovacej hodine uskutoční cezpoľný beh. Zúčastnia sa ho všetci žiaci, pre najlepších bežcov sú pripravené odmeny a pre zúčastnených sladké pokušenie.

Potrebné je, aby mali žiaci v škole v piatok športovú obuv a oblečenie.

 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 6.11.2014 (štvrtok) sa žiaci zúčastnia vyučovania v Spišskej Novej Vsi Galérii umelcov Spiša. V tento deň sa prvé 3 hodiny vyučujú podľa rozvrhu, 4.a5.hodinu budú mať žiaci v galérii. Odchod autobusom zo ZŠ je o 10:30, predpokladaný návrat zo SNV o 13:00 hodine. So sebou si môžu zobrať malý ruksak s občerstvením.

Naša základná škola organizuje v dňoch od 3.novembra 2014 do 7.novembra 2014 zber starého papiera. Prosíme o spoluprácu pri zbere papiera  rodičov, starých rodičov, príbuzných žiakov a ostatných obyvateľov obce.  Papier je možné odovzdať škole v čase od 12:00 do 18:00 hodiny.

V mene životného prostredia a našich žiakov Vám za papierový príspevok ďakujeme.

Oznamujeme rodičom žiakov, že jesenné prázdniny sú v dňoch 30.a 31.novembra 2014 (štvrtok, piatok). Vyučovanie po prázdninách začína v pondelok 3.novembra 2014.

Vianočný program

 

POZVÁNKA

Pozývame Vás na vianočné vystúpenie s názvom

Od Ondreja do Vianoc- každá noc má svoju moc.“

Kedy:17.12.2014 (streda)

Kde: v telocvični Základnej školy

o 16:30 hod.

Tešíme sa na Vás!

ŽIACI

ZŠ ODORÍN .

 

Mikuláš v škole

Deň pred sviatkom sv.Mikuláša v piatok 5.12.2014 nás v priestoroch školy navštívil sám Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Priniesli so sebou aj veľké vrece darčekov, ktoré odovzdali našim žiakom -najsamprv tým najlepším a nakoniec tým, ktorým treba na sebe ešte  pracovať. Hoci Mikuláš odchádzal s prázdnym vrecom, mal v ňom plno žiackych predsavzatí do ďalšieho roka, kým nás opäť navštívi.

Týmto chcem poďakovať zamestnancom ZUŠ Sp. Hrhov, elokovaných tried v ZŠ Odorín za vykúzlenie príjemného piatkového stretnutia s Mikulášom.

mikul2014 002 mikul2014 005
mikul2014 006 mikul2014 007

 

Info o škole

Charakteristika školy

skolaOd roku 2002 prešla Základná škola Odorín delimitáciou pod zriaďovateľa Obec Odorín. Doteraz je bez právnej subjektivity. Naším poslaním je poskytovať primárne vzdelanie a výchovu v ročníkoch 1. až 4. Doterajšie prieskumy demografického vývoja naznačujú mierne rastúci nárast narodených detí a tým aj budúcich školákov. Existenčným problémom školy je okrem nízkej populácie obyvateľov obce aj uprednostnenie mestských škôl v blízkom okresnom meste pred málotriedkou zo strany rodičov. Nižší počet žiakov predstavuje nízky nápočet financií a tým zvýšené nároky na prácu učiteľov v oddelení.

Školu v tomto školskom roku navštevuje 31 žiakov,
V súčasnosti má škola 2 triedy:
I. trieda s 1.a3. ročníkom (7 žiakov 1.roč., a 4 žiaci 3.roč.)
II. trieda s 2.a4. ročníkom (9 žiakov 2.roč., 11 žiakov 4. roč.)

Prostredie je žiakom blízke už od predškolského veku, keďže v budove sídlime spoločne s MŠ. Vyučovanie prebieha v štyroch učebniach: V 2 sú triedy, v triede školského klubu je umiestnená školská knižnica, audiovizuálna miestnosť je určená pre prácu s PC a vyučovanie HV a klavíra, 1 miestnosť slúži ako pohybové štúdio na vyučovanie TV a konanie rôznych osláv a kultúrnych podujatí. Átrium využívame na pracovné vyučovanie. Políčko v ňom využívame na pestovanie zeleniny a okrasných rastlín. Na vyučovanie TV a rekreačné činnosti využívame školský dvor s preliezkami, viacúčelové ihrisko a blízke ihrisko TJ.

Súčasťou školy je 1 oddelenie školského klubu detí, ktoré pôsobí od skončenia vyučovania do 16:00 hodiny.

Základná umelecká škola
Od školského roka 2011/2012 pôsobí na našej škole Základná umelecká škola SNP 363/13, Spišský Hrhov. Tento školský rok v elokovaných triedach je predpoklad otvorenia 2 odborov:

  • HUDOBNÝ (klavír, spev, gitara, akordeón)
  • VÝTVARNÝ

Posledná úprava (Utorok, 02 September 2014 23:43)

 
Reklamný prúžok
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL TEV TEV ----
UT SJL MAT SJL HUV ---- ----
ST NBK ANJ SJL MAT ---- ----
ŠT SJL MAT SJL VYV PVC ----
PI MAT SJL PDA TEV ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT PDA TEV TEV ----
UT MAT SJL SJL HUV IFV ----
ST NBK ANJ SJL MAT ---
ŠT SJL MAT SJL VYV PVC ----
PI SJL MAT VLA TEV --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT PDA ANJ VYV ----
UT SJL MAT SJL IFV TEV TEV
ST ANJ NBK SJL MAT SJL ----
ŠT SJL MAT SJL VLA HUV ----
PI MAt SJL PDA ANJ ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL ANJ VYV ----
UT MAT SJL PDA SJL TEV TEV
ST ANJ NBK SJL MAT VLA ----
ŠT SJL MAT SJL VLA HUV ---
PI SJL PDA IFV ANJ PVC ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova


HODINA

začiatok koniec
I. 7:45 8:30
prestávka 10 minút
II. 8:40 9:25
prestávka 20 minút
III. 9:45 10:30

prestávka 10 minút

IV. 10:40 11:25

prestávka 10 minút

V. 11:35 12:20
prestávka 10 minút
VI. 12:30 13:15

Odporučte našu stránku

Náhodný obrázok

ZS_Odorin30.jpg