> Domov

Najnovšie oznamy školy

Naša základná škola organizuje v dňoch od 3.novembra 2014 do 7.novembra 2014 zber starého papiera. Prosíme o spoluprácu pri zbere  rodičov, starých rodičov, príbuzných žiakov a ostatných obyvateľov obce.  Papier je možné odovzdať škole v čase od 12:00 do 18:00 hodiny.

V mene životného prostredia a našich žiakov Vám za papierový príspevok ďakujeme.

Oznamujeme rodičom žiakov, že jesenné prázdniny sú v dňoch 30.a 31.novembra 2014 (štvrtok, piatok). Vyučovanie po prázdninách začína v pondelok 3.novembra 2014.

V týždni od 13.10.20014 do 17.10.2014 budeme so žiakmi "hovoriť o jedle" a o potravinách. V tomto týždni budeme so žiakmi realizovať aktivity na menovanú tému aj v popoludňajších hodinách. Prosíme rodičov o spoluprácu pri výskume, či zabezpečení pomôcok/ v utorok 1 kus zeleniny a 1 kus ovocia/. Bližšie informácie budú odovzdané žiakom každý deň aktuálne počas týždňa.

Konkrétne informácie o súťaži a programe HOVORME O JEDLE sú uvedené na www.opotravinach.sk.

Oznamujeme rodičom, že v stredu 15.10.2014 sa v čase od 14:00 do 17:00 hodiny uskutočnia individuálne pohovory rodičov žiakov s triednymi učiteľmi o správaní a prospechu žiakov.

Oznamujeme rodičom, že v piatok 3.10.2014 sa uskutočnia didaktické hry v prírode. Ráno sa uskutoční v škole teoretická časť didaktických hier, do 10:00. Po prestávke sa presunieme do prírody, kde budú žiaci vykonávať praktické cvičenia na základe učebných osnov OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA. Predpokladaný návrat do ZŠ je o 13:00 hodine. Potrebné je zabezpečiť pre žiakov športové oblečenie a obuv, pršiplášť, desiatu a pitie do batoha.

V prípade nepriaznivého počasia (ak bude ráno pršať) budeme sa učiť podľa piatkového rozvrhu!

Zobrať si môžu žiaci aj tašku, aj batoh!

Oznamujeme rodičom, že v mesiaci október začína na škole záujmové vzdelávanie. Žiaci budú navštevovať záujmové útvary - krúžky podľa toho, ako si uplatnili vzdelávací poukaz. Po dohode s vedúcim ZÚ - krúžku môžu navštevovať aj iný krúžok, na ktorý vzdelávací poukaz nedali.

pondelok: ŠPORTOVÝ /3.a4.ročník/ 13:30 - 14:30

utorok: ŠPORTOVÝ /1.a2.ročník/     13:30 - 14:30

streda: FUTBALOVÝ       14:00 - 16:00

štvrtok: HASIČSKÝ       15:00 - 16:30

piatok: -----

Pozývame rodičov na I. celoškolské združenie rodičov pri ZŠ Odorín, ktoré sa uskutoční v piatok 5. septembra 2014 so začiatkom o 16:00 hodine v budove školy. Účasť rodičov je nutná!

Oznamujeme rodičom, že v stredu 28.mája 2014  na futbalovom štadióne v Rudňanoch sa uskutoční športová olympiáda žiakov združených pod Spoločným školským úradom v Smižanoch. Na túto olympiádu bolo vybraných 19 žiakov našej školy. Potrebné je pre žiakov zabezpečiť športové oblečenie (aj krátke nohavice), športovú obuv, pršiplášť, desiatu a dostatok tekutín. Odchod autobusom od ZŠ je o 8:00 hodine, predpokladaný návrat o 13:30 hodine. Pre týchto žiakov je zabezpečený obed v Rudňanoch.

Žiaci, ktorí ostávajú v škole, budú mať v tento deň  školskú športovú olympiádu. Potrebné je im zabezpečiť športové oblečenie, (aj krátke nohavice), športovú obuv, desiatu a dostatok tekutín.

Každý žiak je oboznámený s tým,  akej olympiády sa zúčastní.

V tento deň vyučovanie podľa rozvrhu nebude.

 

 

Oznamujem rodičom a príbuzným žiakov, že v dňoch od 26.mája do 3.júna2014 v čase od 12:00 do 18:00 zberáme starý papier. Najšikovnejších zberačov čakajú za odmenu vecné ceny.

Sme radi, že nehádžete starý papier do koša!

Jarný zber papiera

 

 

Oznamujem rodičom a príbuzným žiakov, že v dňoch od 26.mája do 3.júna2014 v čase od 12:00 do 18:00 zberáme starý papier. Najšikovnejších zberačov čakajú za odmenu vecné ceny.

Sme radi, že nehádžete starý papier do koša!

Posledná úprava (Štvrtok, 22 Máj 2014 15:29)

 

Zmeny v rozvrhu

Upozorňujeme rodičov na zmenu v rozvrhu, ktorá buda platná od 25.februára do 20.marca 2014.

Táto zmena je nevyhnutná z dôvodu účasti žiakov 3.a 4.ročníka na plaveckom výcviku a z potreby odučiť niektoré hodiny, ktoré by sa vo štvrtok nevyučovali.

ZMENA PRE 1.a2.ročník:

V STREDU: 1.hod. NBK,   2.h.HUV,   3.h.SJL,  4.h.  MAT       5.h: PVC

ŠTVRTOK:            SJL           MAT         PDA         TEV              TEV

ZMENA  PRE 3.a4.ročník:

UTOROK: 5.hod. VLA       6.hod ANJ (iba 4.ročník)

STREDA: 2.hod. NBK (3.ročník)   3.hod. NBK (4.ročník)  ostatné predmety ostávajú ako v stredu.

Posledná úprava (Pondelok, 24 Február 2014 12:22)

 

Pracovné oblečenie, Deň výživy

Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre žiakov v týždni od 14.10.-18.10.2013 pracovné oblečenie. Podľa podmienok počasia budeme upratovať školský dvor a okolie. Pracovné oblečenie si žiaci ponechajú v šatni.

Prosíme rodičov, aby do stredy 16.10.2013 pomohli žiakom zadovážiť ovocie a zeleninu zo záhrady (stačí 1kus zeleniny a 1 kus ovocia na žiaka) aby sme na Deň výživy, ktorý pripadne na16.októbra 2013, mohli vytvárať "Zdravé obrazy" zo zeleniny a ovocia. Po výtvarnej hre  budú žiaci túto zeleninu a ovocie konzumovať.
Posledná úprava (Piatok, 11 Október 2013 15:40)

 

Záverečný koncert ZUŠ

Oznamujeme rodičom, že v nedeľu 16.06.2013 sa na starej fare uskutoční záverečný koncert žiakov Základnej umeleckej školy Spišský Hrhov - elokovaných  tried ZŠ Odorín.

O 15:00 bude vystúpenie žiakov hudobného a literárno -dramatického odboru pre rodičov, pre príbuzných a verejnosť bude koncert o 16:30 hodine.

Posledná úprava (Piatok, 14 Jún 2013 13:45)

 

Zápis do 1.ročníka

 

zapis2013

Zároveň oznamujeme rodičom predškolákov, tj. rodičom detí ,ktoré do 31.augusta

dosiahnu vek 6 rokov, že zápis do 1.ročníka sa koná v čase od 15.januára do 15. februára 2013.

Rodičia, ktorým nevyhovuje termín testovania detí 1.2.2013, môžu prísť dieťa zapísať do našej základnej školy v inom termíne od 15.1. do 15.2.2013 v čase od 13,00 do 16,00 hodiny u riaditeľky školy.

Posledná úprava (Nedeľa, 20 Január 2013 14:43)

 

Karneval

Oznamujeme rodičom, starým aj mladým,

žiakom veselým aj smutným,

že karnevalové plesanie v Odoríne

bude vo štvrtok 31. januára 2013 (posledný deň vyučovania v I.polroku školského roka) o 16:00 hodine v sále PD Odorín.

Zároveň na karnevalové plesanie pozývame v maskách aj rodičov žiakov a detí z Odorína.

O občerstvenie je postarané.

Posledná úprava (Streda, 16 Január 2013 18:02)

 

Didaktické hry v prírode

 Oznamujeme rodičom, že v pondelok 17. septembra sa uskutočnia didaktické hry v prírode. Zraz je v škole tak, ako bežné vyučovanie. Potrebné je, aby si žiaci doniesli športové oblečenie, vhodnú obuv, desiatu, pršiplášť. V prípade zlého počasia sa b ude vyučovať podľa rozvrhu.

 


 

 

 

 

Posledná úprava (Piatok, 14 September 2012 16:24)

 
Reklamný prúžok
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL TEV TEV ----
UT SJL MAT SJL HUV ---- ----
ST NBK ANJ SJL MAT ---- ----
ŠT SJL MAT SJL VYV PVC ----
PI MAT SJL PDA TEV ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT PDA TEV TEV ----
UT MAT SJL SJL HUV IFV ----
ST NBK ANJ SJL MAT ---
ŠT SJL MAT SJL VYV PVC ----
PI SJL MAT VLA TEV --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT PDA ANJ VYV ----
UT SJL MAT SJL IFV TEV TEV
ST ANJ NBK SJL MAT SJL ----
ŠT SJL MAT SJL VLA HUV ----
PI MAt SJL PDA ANJ ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL ANJ VYV ----
UT MAT SJL PDA SJL TEV TEV
ST ANJ NBK SJL MAT VLA ----
ŠT SJL MAT SJL VLA HUV ---
PI SJL PDA IFV ANJ PVC ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova


HODINA

začiatok koniec
I. 7:45 8:30
prestávka 10 minút
II. 8:40 9:25
prestávka 20 minút
III. 9:45 10:30

prestávka 10 minút

IV. 10:40 11:25

prestávka 10 minút

V. 11:35 12:20
prestávka 10 minút
VI. 12:30 13:15

Odporučte našu stránku

Náhodný obrázok

ZS_Odorin23.jpg