> Domov

Najnovšie oznamy školy

Oznamujeme rodičom, že v piatok 30.1.2015 na 5.vyučovacej hodine budú triedne učiteľky hodnotiť  so žiakmi správanie a prospech za  1.polrok. Žiaci dostanú výpisy klasifikácie -známok, táto listina nie je verejnou listinou, je to len informácia pre rodičov o prospechu žiaka.

V pondelok 2.februára 2015 budú mať žiaci polročné prázdniny. V tento deň vyučovanie nebude. Vyučovanie sa začína v utorok 3. februára 2015 podľa rozvrhu.

Prosíme rodičov, ktorí vyplnili dotazník o hodnotení školy, aby ho vrátili triednym učiteľkám. Tento dotazník je anonymný. Vopred ďakujeme za Váš názor.

Oznamujeme rodičom, že od stredy 14.januára 2015 bude zmena rozvrhu vo všetkých ročníkoch.

ples2015 2

 

Základná škola, Odorín 65

oznamuje rodičom, že

 Zápis do 1.ročníka

 sa uskutoční dňa 2.februára 2015

v čase od 8:00 do 16:00 v I.triede 

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Zapísať dieťa do 1.ročníka je možné aj v iný termín v dňoch od 15.1.2015 do 15.2.2015 po dohode s riaditeľkou školy.

 

Tel.číslo: 0911 483 577 alebo 0948 090 443

Pozývame rodičov na celoškolské združenie rodičov našej školy, ktoré sa uskutoční v stredu 14.januára 2015 o 16:00 hodine v audiovizuálnej učebni školy.

Po celoškolskom stretnutí sa uskutočnia individuálne pohovory o prospechu a správaní žiakov za I.polrok školského roka 2014/2015.

Oznamujeme rodičom štvrtákov a tretiakov, že dňa 9.12.2014 t.j. v utorok v rámci hodín telesnej výchovy sa naši žiaci 3.a4.ročníka zúčastnia exkurzie do SNM - Spišského múzea v Levoči. Odchod autobusom od ZŠ bude o 11:30 hodine, predpokladaný príchod o 13:30 hodine. Obed budú mať žiaci v škole po návrate z múzea. Vstupné do múzea majú žiaci zdarma, za úspech v minuloročnej súťaži U NAS NA SPIŠU. Cestovné hradí škola.

Vyučovanie v tento deň od 1.po 4.hodinu bude podľa rozvrhu.

Pozývame rodičov prvákov našej Základnej školy v Odoríne na slávnostnú

IMATRIKULÁCIU PRVÁKOV,

 ktorá sa uskutoční v stredu 3.decembra 2014 so začiatkom o 13:30 hodine v telocvični školy.

Tešíme sa na Vás!

Základná škola, Odorín 65 organizuje v piatok 28.novembra 2014 v uliciach obce Odorín zbierku HODINA DEŤOM. Štyri tímy žiakov pod vedením pani učiteliek budú v čase od 11:30 do 13:00 oslovovať obyvateľov obce k ľubovoľnému príspevku pre choré deti Slovenska. Získané finančné prostriedky budú poukázané na účet Nadácie pre deti Slovenska.

hodina _detom

 

V piatok 7.11.2014, v prípade priaznivého počasia, sa na 5.vyučovacej hodine uskutoční cezpoľný beh. Zúčastnia sa ho všetci žiaci, pre najlepších bežcov sú pripravené odmeny a pre zúčastnených sladké pokušenie.

Potrebné je, aby mali žiaci v škole v piatok športovú obuv a oblečenie.

 

XVI.obecný ples

ples2015 2

 

Zápis do 1.ročníka

 

Základná škola, Odorín 65

oznamuje rodičom, že

 Zápis do 1.ročníka

 sa uskutoční dňa 2.februára 2015

v čase od 8:00 do 16:00 v I.triede 

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Zapísať dieťa do 1.ročníka je možné aj v iný termín v dňoch od 15.1.2015 do 15.2.2015 po dohode s riaditeľkou školy.

 

Tel.číslo: 0911 483 577 alebo 0948 090 443

 

Rodičovské združenie -I.polrok

Pozývame rodičov na celoškolské združenie rodičov našej školy, ktoré sa uskutoční v stredu 14.januára 2015 o 16:00 hodine v audiovizuálnej učebni školy.

Po celoškolskom stretnutí sa uskutočnia individuálne pohovory o prospechu a správaní žiakov za I.polrok školského roka 2014/2015.

Posledná úprava (Nedeľa, 11 Január 2015 15:44)

 

Info o škole

Charakteristika školy

skolaOd roku 2002 prešla Základná škola Odorín delimitáciou pod zriaďovateľa Obec Odorín. Doteraz je bez právnej subjektivity. Naším poslaním je poskytovať primárne vzdelanie a výchovu v ročníkoch 1. až 4. Doterajšie prieskumy demografického vývoja naznačujú mierne rastúci nárast narodených detí a tým aj budúcich školákov. Existenčným problémom školy je okrem nízkej populácie obyvateľov obce aj uprednostnenie mestských škôl v blízkom okresnom meste pred málotriedkou zo strany rodičov. Nižší počet žiakov predstavuje nízky nápočet financií a tým zvýšené nároky na prácu učiteľov v oddelení.

Školu v tomto školskom roku navštevuje 31 žiakov,
V súčasnosti má škola 2 triedy:
I. trieda s 1.a3. ročníkom (7 žiakov 1.roč., a 4 žiaci 3.roč.)
II. trieda s 2.a4. ročníkom (9 žiakov 2.roč., 11 žiakov 4. roč.)

Prostredie je žiakom blízke už od predškolského veku, keďže v budove sídlime spoločne s MŠ. Vyučovanie prebieha v štyroch učebniach: V 2 sú triedy, v triede školského klubu je umiestnená školská knižnica, audiovizuálna miestnosť je určená pre prácu s PC a vyučovanie HV a klavíra, 1 miestnosť slúži ako pohybové štúdio na vyučovanie TV a konanie rôznych osláv a kultúrnych podujatí. Átrium využívame na pracovné vyučovanie. Políčko v ňom využívame na pestovanie zeleniny a okrasných rastlín. Na vyučovanie TV a rekreačné činnosti využívame školský dvor s preliezkami, viacúčelové ihrisko a blízke ihrisko TJ.

Súčasťou školy je 1 oddelenie školského klubu detí, ktoré pôsobí od skončenia vyučovania do 16:00 hodiny.

Základná umelecká škola
Od školského roka 2011/2012 pôsobí na našej škole Základná umelecká škola SNP 363/13, Spišský Hrhov. Tento školský rok v elokovaných triedach je predpoklad otvorenia 2 odborov:

  • HUDOBNÝ (klavír, spev, gitara, akordeón)
  • VÝTVARNÝ

Posledná úprava (Utorok, 02 September 2014 23:43)

 
Reklamný prúžok
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT ANJ TEV TEV ----
UT SJL MAT SJL VYV ---- ----
ST NBK PDA SJL MAT TEV ----
ŠT SJL MAT HUV SJL --- ----
PI SJL MAT SJL PVC ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT VLA TEV TEV ----
UT SJL MAT SJL VYV --- ----
ST NBK PDA SJL MAT  TEV ---
ŠT SJL MAT HUV ANJ IFV ----
PI SJL MAT SJL PVC --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT ANJ ANJ VYV ----
UT SJL MAT SJL VLA TEV TEV
ST PDA NBK SJL MAT IFV ----
ŠT SJL MAT ANJ SJL --- ----
PI SJL MAT SJL PDA HUV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT IFV ANJ VYV ----
UT SJL MAT SJL VLA TEV TEV
ST PDA NBK SJL MAT SJL ----
ŠT SJL ANJ ANJ PVC VLA ---
PI SJL MAT SJL PDA HUV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:45 8:30
prestávka 10 minút
II. 8:40 9:25
prestávka 20 minút
III. 9:45 10:30

prestávka 10 minút

IV. 10:40 11:25

prestávka 10 minút

V. 11:35 12:20
prestávka 10 minút
VI. 12:30 13:15

Odporučte našu stránku

Náhodný obrázok

ZS_Odorin18.jpg