> Domov

Najnovšie oznamy školy

Príjemné letné dni, prežiarené slnkom a zážitkami, veľa pohody a oddychu v kruhu svojich najbližších

želá našim žiakom a rodičom

pedagogický kolektív ZŠ Odorín.


Úprimnú vďaku všetkým rodičom detí, ktoré navštevovali našu školu, za pomoc, ochotu a porozumenie v rokoch 2004 - 2015

vyslovuje

Mgr. Jarmila Gondeková, bývalá riaditeľka školy


Oznamujeme rodičom, že v posledných dňoch školského vyučovania sa na našej škole uskutoční:

23.6. (utorok) klasifikačná porada k hodnoteniu II.polroka šk.roka /známky sú uzatvorené/

24.6. (streda) odovzdávanie učebníc, upratovanie tried, pomôcok

25.6. (štvrtok) cyklotúra do Jamníka - pizzeria/ obed/  - návrat do ZŠ okolo 14:00 /podľa počasia/

26.6. (piatok) riaditeľské voľno pre žiakov, učitelia sa zúčastnia metodického dňa na Poráči

27.6. (sobota) Jánske leto - kultúrny program žiakov ZŠ a ZUŠ predpokladaný začiatok o 15:00 hodine,  športové zápolenie s rodičmi a deťmi, guláš, voľná zábava (MŠ+ZŠ+ZUŠ)

29.6. (pondelok) rozlúčka štvrtákov so spolužiakmi, súťaže, voľná zábava /doobeda/

30.6. (utorok) odovzdávanie vysvedčení

 

Základná škola Odorín oznamuje rodičom, že dňa 5.6.2015               (v piatok) sa uskutoční školský výlet do Belianskej jaskyne a Bachledovej doliny. Odchod autobusom od školy /parkovisko pri kostole/je o 7,30h ! Predpokladaný návrat je o 16,00 hodine.

Deťom je potrebné pribaliť stravu na celý deň, dostatok tekutín, pláštenku do dažďa, teplé oblečenie do jaskyne a pevnú obuv pre chôdzu v teréne Tatier !!! malé vreckové.

Cestovné bude hradené z rodičovského príspevku, vstupné do jaskyne a bobovú dráhu si budú hradiť žiaci – v celkovej sume 7€. Sumu 7€je potrebné odovzdať tr.učiteľkám do 5.6.2015 vrátane.

Oznamujeme rodičom, že zajtra 2.júna 2015 po 4.vyučovacej hodine idú žiaci peši na exkurziu do Markušoviec. V Kaštieli Markušovce je pre žiakov pripravená rozprávka "Žabí princ". Predpokladaný návrat do školy je o 13:30 hodine. Potrebné je zabezpečiť pre žiakov pršiplášť/dáždnik a pitný režim. Obed budú mať žiaci po návrate z Markušoviec.

rozpravka zabi princ

 Jarný zber papiera na našej škole sa uskutoční v dňoch od 29.mája 2015 (piatok) do 5.júna 2015 (piatok). Papier je možné nosiť v čase od 12:00 do 18:00 do telocvične (vchod zozadu) a nahlásiť p.Fabianovej (školníčke) alebo učiteľom.

Upozorňujeme, že papierové recyklované formy od vajec neprevezmeme - zberné suroviny ich neprijímajú.

Ďakujeme všetkým za odovzdaný papier škole.

 

Podporujeme spolu projekt:

TELOVYCHOVNA_JEDNOTA_DRUZSTEVNIK

Podmienky a proces hlasovania

 

Samotný proces hlasovania na stránke www.pomahajtesnami.sk bude prebiehať na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho.

Proces hlasovania:

 • hlasujúci si zobrazí projekty (všetky alebo podľa zvoleného kraja/krajov),
 • vyberie si projekt, za ktorý chce hlasovať a zahlasuje kliknutím na tlačidlo „Chcem hlasovať za tento projekt“,
 • zobrazí sa mu informácia, že pre hlasovanie je potrebné zadať telefónne číslo,
 • hlasujúci zadá telefónne číslo, na ktoré mu obratom príde unikátny kód v SMS,
 • unikátny kód zadá na stránke a potvrdí hlasovanie,
 • ak je unikátny kód zadaný správne, hlasovanie prebehne úspešne,
 • na www.pomahajtesnami.sk bude viditeľné priebežné hlasovanie,
 • uzávierka hlasovania bude 30. júna 2015 o 23:59,
 • automaticky budú podporené projekty s najväčším počtom hlasov do celkovej sumy vyhradenej na grantový program 60.000,- eur.

Pri hlasovaní platí pravidlo, že v rámci grantu môže hlasujúci hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha.

 

Základná škola Odorín 65 oznamuje rodičom žiakov 1.a2.ročníka, že v dňoch 5.5., 6.5., 7.5. 2015 sa uskutoční predplavecká prípravka žiakov na Čingove.

Začiatok výcviku je každý deň o 10:00 do 12:00 hodiny. Odchod autobusom od ZŠ je o 9:30 hodine.

Vyučovanie – vyučovať sa budú prvé dve hodiny podľa rozvrhu:

1.ročník

 • v utorok 5.5.2015 1.hodina SJL, 2.hodina MAT
 • V stredu 6.5. 2015 1.hodina NBK, 2.hodina MAT
 • Vo štvrtok 7.5.2015, 1.hodina SJL, 2.hodina MAT                                           

2.ročník

 • v utorok 5.5.2015 1.hodina SJL, 2.hodina MAT
 • V stredu 6.5. 2015 1.hodina NBK, 2.hodina SJL
 • Vo štvrtok 7.5.2015, 1.hodina MAT, 2.hodina ANJ

Predpokladaný príchod do školy je do 13,00 hodiny. Žiaci si v daný deň prinesú aj tašky s učebnými pomôckami a zvlášť tašku na plaváreň. Cestovné hradí ZŠ Odorín.

Pred výcvikom je potrebné priniesť do školy:

 • Potvrdenie od všeobecného lekára, že žiak môže absolvovať predplaveckú prípravku, /že je zdravý/
 • Písomné vyhlásenie rodičov žiaka o bezinfekčnosti, s dátumom nie starším ako 3 dni pred výcvikom najneskôr v deň výcviku 5.5.2015)

Na výcvik si žiaci zoberú.

 • Kúpaciu čiapku, plavky, uterák, hygienické potreby, desiatu. Obed bude zabezpečený pre stravujúcich sa v škole v Odoríne po návrate.

Oznamujeme rodičom, že v pondelok 20.apríla 2015 sa v Základnej škole Odorín 65 uskutočnia INDIVIDUÁLNE POHOVORY k hodnoteniu dochádzky, prospechu a správania žiakov za III.štvrťrok 2014/2015 v čase od 14:00 do 16:30 hodiny, alebo po dohovore s triednym učiteľom v inom čase.

oznam 9_4_15

Jarný zber papiera

 Jarný zber papiera na našej škole sa uskutoční v dňoch od 29.mája 2015 (piatok) do 5.júna 2015 (piatok). Papier je možné nosiť v čase od 12:00 do 18:00 do telocvične (vchod zozadu) a nahlásiť p.Fabianovej (školníčke) alebo učiteľom.

Upozorňujeme, že papierové recyklované formy od vajec neprevezmeme - zberné suroviny ich neprijímajú.

Ďakujeme všetkým za odovzdaný papier škole.

Posledná úprava (Pondelok, 01 Jún 2015 11:12)

 

Hlasovanie za projekt

 

Podporujeme spolu projekt:

TELOVYCHOVNA_JEDNOTA_DRUZSTEVNIK

Podmienky a proces hlasovania

 

Samotný proces hlasovania na stránke www.pomahajtesnami.sk bude prebiehať na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho.

Proces hlasovania:

 • hlasujúci si zobrazí projekty (všetky alebo podľa zvoleného kraja/krajov),
 • vyberie si projekt, za ktorý chce hlasovať a zahlasuje kliknutím na tlačidlo „Chcem hlasovať za tento projekt“,
 • zobrazí sa mu informácia, že pre hlasovanie je potrebné zadať telefónne číslo,
 • hlasujúci zadá telefónne číslo, na ktoré mu obratom príde unikátny kód v SMS,
 • unikátny kód zadá na stránke a potvrdí hlasovanie,
 • ak je unikátny kód zadaný správne, hlasovanie prebehne úspešne,
 • na www.pomahajtesnami.sk bude viditeľné priebežné hlasovanie,
 • uzávierka hlasovania bude 30. júna 2015 o 23:59,
 • automaticky budú podporené projekty s najväčším počtom hlasov do celkovej sumy vyhradenej na grantový program 60.000,- eur.

Pri hlasovaní platí pravidlo, že v rámci grantu môže hlasujúci hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha.

Posledná úprava (Pondelok, 01 Jún 2015 11:11)

 
Reklamný prúžok
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT PVC TŠV TŠV ----
UT SJL MAT SJL VYV ---- ----
ST NBK SJL PVO MAT HUV ----
ŠT SJL MAT SJL TŠV ---- ----
PI SJL MAT SJL ANJ ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT PVC TŠV TŠV ----
UT SJL MAT SJL VYV VLA ----
ST NBK IFV PDA MAT  HUV ---
ŠT SJL MAT SJL TŠV --- ----
PI SJL MAT SJL ANJ --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL SJL MAT VLA ANJ ----
UT SJL MAT SJL PDA ANJ ---
ST SJL NBK SJL MAT MAT TŠV
ŠT SJL HUV SJL IFV TVŠ ----
PI MAT PDA ANJ VYV --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TVŠ – telesná a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL SJL MAT VLA ANJ ----
UT SJL MAT SJL PDA ANJ ---
ST SJL NBK SJL MAT IFV TVŠ
ŠT SJL HUV SJL VLA TVŠ PVC
PI MAT PDA ANJ VYV --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Odporučte našu stránku

food 91695

Náhodný obrázok

ZS_Odorin29.jpg