> Domov | Akcie | Šk.r. 2014/2015 | Športová olympiáda

Športová olympiáda

Štvrtok 28.mája 2015 patril športu. Výber 19 žiakov ročníkov 1.-4. reprezentoval našu školu na 11. ročníku Športovej olympiády žiakov 1.stupňa ZŠ na FŠ v Rudňanoch. Hoci bolo ihrisko po dažďoch premočené, naši žiaci zabojovali a tento rok si priniesli 11 medailí:

beh na 50 metrov: 2.ročník V.Straka - 2.miesto, M. Macejková - 3.miesto........4.ročník: M.Brotka - 3.miesto

skok z miesta: 1.ročník: R.Fabian - 1.miesto, .............4.ročník: M.Brotka - 1.miesto

hod plnou loptou: 1.ročník: A.Mižigár - 1.miesto, R.Fabian - 3.miesto.......2.ročník: S.Kubovčík - 3.miesto

vytrvalostný beh: 2.ročník: V.Straka - 3.miesto...............3.ročník: M.Čarnoky - 2.miesto........4.ročník: L.MIžigár - 3.miesto

štafeta žiakov 1.-4.ročníka - 7.miesto /zo 14 družstiev/

olympida rudany 15 003 olympida rudany 15 004 olympida rudany 15 006
olympida rudany 15 009 olympida rudany 15 013 olympida rudany 15 018
olympida rudany 15 020 olympida rudany 15 021 olympida rudany 15 022

olympida rudany 15 024 olympida rudany 15 026

Ostatní žiaci školy si v tento deň zašportovali na ihrisku TJ Odorín a na multifunkčnom ihrisku. Po rannej teoretickej príprave o olympionizme si svoje sily zmerali v disciplínach: beh na 50 metrov, vytrvalostný beh, hod plnou loptou, hod kriketkou, skok z miesta do diaľky.

SAM 4929 SAM 4930 SAM 4932
SAM 4934 SAM 4935

Posledná úprava (Pondelok, 01 Jún 2015 16:24)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin27.jpg