> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014

Školské akcie 2013 / 2014

Zdravé obrazy

V rámci Svetového dňa výživy  16.októbra 2013 sme  štetce a farby na výtvarnej výchove zamenili za farby čisto prírodné a zdravé. Žiaci si v daný deň doniesli zásobu vitamínov zastúpených v ovocí a zelenine, ktoré po učistení a nakrájaní využili na výtvarnú tvorbu ŽIVÝCH OBRAZOV. Po výtvarnej kreácii sa žiaci ôpustiliô do ochutnávky ovocno-zeleninových obrazov.

Týmto sa naša škola zapojila do Kampane 2013 "Odstráň obezitu", vyplývajúcej z Národného programu prevencie obezity v časti výživa a fyzická aktivita. V tomto duchu bude pokračovať aj v ďalších dňoch na škole konzumácia ovocia a zeleniny počas desiatových prestávok. Školská jedáleň pomáha škole aj projektom Školské ovocie, vďaka ktorému naši žiaci každý deň majú k obedu ovocie alebo ovocnú šťavu.

de vivy 002 de vivy 003 de vivy 006
de vivy 009 de vivy 010 de vivy 012
de vivy 019 de vivy 020 de vivy 022

Posledná úprava (Štvrtok, 17 Október 2013 17:19)

 

Beh ulicami obce Smižany

Do 8.ročníka Behu ulicami obce Smižany sme sa účasťou pripojili aj my. Za našu školu nás reprezentoval :

žiak 1.ročníka V.Straka, ktorý v kategórii chlapcov vo veku 5 - 7 rokov obsadil 10.miesto, žiak 3.ročníka L.Mižigár, ktorý vo svojej kategórii 8-9 ročných obsadil 12.miesto a žiak 4.ročníka D.Depta, ktorý pretekal v kategórii najmladších žiakov 10-11 ročných.

beh ulicami1 beh ulicami2 beh ulicami3

Posledná úprava (Štvrtok, 17 Október 2013 14:37)

 

Vedomostno-športové preteky a didaktické hry

V slnečný septembrový piatok 27.9.2013 sa v Iliašovciach uskutočnili vedomostno-športové preteky, ktoré organizovalo Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ v Smižanoch, Obec Iliašovce, ZŠ Iliašovce a OZ KALOKAGATIA. Týchto pretekov sa zúčastnili aj naši 3 žiaci a 3 žiačky 2.-4.ročníka po teoretickej príprave z oblasti ochrany života a zdravia. Hoci sa neumiestnili na popredných miestach, predsa z 12 zúčastnených škôl získali chlapci 4.miesto a dievčatá 6.miesto. V celkovom poradí obsadili 5.priečku.

Ostatní žiaci v tento deň absolvovali didaktické hry v prírode. Po teoretickej príprave a zopakovaní poznatkov z dopravnej výchovy, poskytovania prvej pomoci, bezpečnom sa správaní v prírode, žiaci 1.-4.ročníka absolvovali turistickú vychádzku k lesu Lempuš, kde si zopakovali vedomosti z vlastivedy.

DH 2013 001 DH 2013 002 DH 2013 003

 P1080813 1  P1080817 1
 P1080822 2

 P1080826 1

Posledná úprava (Piatok, 11 Október 2013 15:29)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin24.jpg